Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24020

Title: Автоматизований метод аналізу акустичних зображень дефектів зварних швів
Authors: Наконечний, Микола Романович
Чорній, Андрій Васильович
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Наконечний М.Р., Чорній А.В. Автоматизований метод аналізу акустичних зображень дефектів зварних швів: автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „151 — автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології“. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 5 с.
Bibliographic description (International): Nakonechnyi M.R., Chorniy A.V. Automated method of analysis of acoustic images of defects of woven fabrics: thesis of the master's degree on the specialty "151 - Automation and Computer-Integrated Technologies". - Ternopil: TNTU, 2018. - 5 p.
Issue Date: 21-Feb-2018
Submitted date: 21-Jan-2018
Publisher: TNTU
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Institution defense: ТНТУ
Supervisor: Марущак, Павло Орестович
Committee members: Левицький, Віталій Васильович
Keywords: 151
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Abstract: В даній роботі розвинуто метод опрацювання акустичних сигналів (зобра- жень), за допомогою оптико-цифрового аналізу. Такий підхід дозволив кількісно описати втомні та корозійні дефекти, а також вирішити дефектометричну проблему визначення їх геометричних параметрів.
Description: Автоматизовані засоби аналізу зображень забезпечили можливість візуалізації внутрішнього об’єму матеріалів з внутрішніми дефектами, зокрема зварних швів.
Content: Автореферат дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24020
References (Ukraine): 1. Чорній А., Баран Д.Я. Автоматизований метод оброблення дефектоскопічної інформації // Матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», (Тернопіль 16-17 листопада). - ТНТУ. - 2017. - С. 206. 2. Тамошкіна Л., Наконечний М. Підвищення достовірності прогнозування цілісності конструкцій за автоматизованого індентування та аналізу акустичних зображень // Мат-ли V науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології». – ТНТУ. – 2018. – С. 98.
References (International): 1. Чорній А., Баран Д.Я. Автоматизований метод оброблення дефектоскопічної інформації // Матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», (Тернопіль 16-17 листопада). - ТНТУ. - 2017. - С. 206. 2. Тамошкіна Л., Наконечний М. Підвищення достовірності прогнозування цілісності конструкцій за автоматизованого індентування та аналізу акустичних зображень // Мат-ли V науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології». – ТНТУ. – 2018. – С. 98.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:151 — автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools