Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23987
Title: Технічне переоснащення бродильного відділення ДП «Укрспирт МПД Кизлів» з модернізацією дріжджанки та дослідженням апливу її конструктивних параметрів на гідродинаміку збродженого середовища
Other Titles: Retooling of fermenter floor SC “Ukrspyrt MPD Kyzliv” including the yeasting machine retrofit and study of its structural parameters impact on yeasted hydrodynamics
Authors: Дужий, Павло Богданович
Bibliographic description (Ukraine): {ВІДКОРЕГУЙТЕ!!!} Прізвище І. Б. Назва : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“/ І. Б. Прізвище. — Тернопіль: ТНТУ, РІК. — ХХ с.
Issue Date: 19-Feb-2018
Submitted date: 19-Feb-2018
Supervisor: Стадник, Ігор Ярославович
Keywords: 133
галузеве машинобудування
Abstract: В дипломній роботі виконанозаходи спрямовані на підвищення ефективності бродіння середовища на основі модернізаціїконструкції апарату.Запропоновано математичну аналітичну модель гідродинаміки руху середовища, що характеризує характер ефективності бродіння при конструктивних впливахциркуляційних контурів. Проведено дослідження реологічного стану середовища. Дані значення дозволяють оцінити ефективність модернізованої конструкції дріжджанки за різних граничних умов, при її різній геометрії і при різних розмірах циркуляційного контуру.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23987
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат-Дужий.pdf148,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools