Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23789
Title: Управління фінансовими ресурсами на підприємствах малого та середнього бізнесу та шляхи підвищення ефективності їх діяльності, на прикладі ТОВ «Панорама»
Other Titles: Finance assets management at small and medium-sized enterprises and some ways of their efficiency enhancement (LLC “Panorama” as a case study)
Authors: Брозь, Катерина Олександрівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Прізвище І. Б. Управління фінансовими ресурсами на підприємствах малого та середнього бізнесу та шляхи підвищення ефективності їх діяльності, на прикладі ТОВ «Панорама» : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „072 — фінанси, банківська справа та страхування“/ К.О. Брозь. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 13 с.
Issue Date: Feb-2018
Submitted date: Feb-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Винник, Тетяна Михайлівна
Committee members: Федорович, Роман Володимирович
UDC: 336
Keywords: фінансова система, фінансові ресурси, фінанси підприємств, фінанси суб’єктів господарювання.
фінанси, банківська справа та страхування
Abstract: Об’єктом дослідження є фінансові ресурси на ТОВ «Панорама». Мета і завдання дослідження. Мeтою мaгістерської роботи є комплексне дослiдження методичних оснoв управління фінансовими рeсурсами мaлого підприємства та розрoбка науково-обґрунтованих пропозицій щодо підвищення ефективності їх фoрмування і використaння в сучасних умoвaх . У дипломній роботі були використані такі методи дослідження: порівняння, аналізу, узагальнення, аналогії, групування, графічний метод, абстрагування, методи системного, фінансово-економічного та статистичного аналізу, методи економіко-математичного моделювання. Проаналізовано основні техніко-економічні показники діяльності підприємства. Розраховано тип фінансової політики,визначено імовірність настання банкрутства, запропоновано дієві шляхи підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23789
Copyright owner: © Брозь К.О., 2018
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:072 — фінанси, банківська справа та страхування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат Брозь.pdf791,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools