Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23752
Title: Дослідження інформаційних систем розпізнавання облич для аутентентифікації особи
Authors: Матвіїшин, Костянтин Володимирович
Affiliation: ТНТУ, 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56
Bibliographic description (Ukraine): Матвіїшин Костянтин Володимирович. Дослідження інформаційних систем розпзнавання облич для аутентентифікації особи : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „122 — комп’ютерні науки“/ К. В. Матвіїшин — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 106 с.
Issue Date: 21-Feb-2018
Submitted date: 19-Feb-2018
Date of entry: 19-Feb-2018
Country (code): UA
Supervisor: Литвиненко, Ярослав Володимирович
Committee members: Рецензент:доктор технічних наук, Сергій Анатолійович професор кафедри комп’ютерних систем Лупенко
UDC: 004.04
Keywords: 122
комп’ютерні науки
Abstract: У вступі проведено аналіз актуальності та мети роботи, поставлено задачі дослідження, наведене практичне значення одержаних результатів. В розділі «Основна частина», розглянуто загальні поняття введення в технологію машинного зору, описані основні бібліотеки для детектування та розпізнавання облич, описані основні проблеми при детектуванні. В розділі «Аналіз методів розпізнавання обличчя» здійснено аналіз методів розпізнавання облич. В розділі «Аналіз роботи алгоритму детектування облич віоли-джонса» було здійснено аналіз роботи алгоритму розпізнавання облич Віоли-Джонса, основні його принципи, його структуру, інтегральні розрахунки зображень, було розглянуто технологію бустингу та метод AdaBoost. В розділі «Обгрунтування економічної ефективності» проведено розрахунок норм часу на виконання магістерської роботи, витрат на електроенергію, суму амортизаційних відрахувань та ціну дослідження. Також визначено витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи та економічну ефективність і термін окупності капітальних вкладень. В розділі «Екологія» проаналізовано питання радіоекології, як один з новітніх розділів загальної екології, а також досліджено статистичне оцінювання техногенних впливів, на людину. В розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» розглянуто засоби індивідуального захисту оператора від травмонебезпечного випромінювання, також створено інструкцію для безпечних умов праці при роботі за комп’ютером, розглянуто оцінку стійкості роботи промислового підприємства до впливу вторинних вражаючих факторів У загальних висновках щодо магістерської роботи дані результати даної роботи. В графічній частині проведено аналіз різноманітних технологій, методів та баз даних по розпізнаванню облич.
Content: ВСТУП 1 АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ БАЗ ДАНИХ ОБЛИЧ 2 АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧЧЯ 3 АНАЛІЗ РОБОТИ АЛГОРИТМУ ДЕТЕКТУВАННЯ ОБЛИЧ ВІОЛИ-ДЖОНСА 4 ОЦІНКА РОБОТИ АЛГОРИТМУ ДЕТЕКТУВАННЯ ОБЛИЧ ВІОЛИ-ДЖОНСА ВИСНОВКИ та ПРОПОЗИЦІЇ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ Додаток А. Тезиси Додаток Б.Тезиси Додаток В. Слайди презентації Додаток В. Приклад програмної реалізації системи розпізнавання облич на базіOpenCV
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23752
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:122 — комп’ютерні науки

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools