Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23553
Title: Обґрунтування параметрів машини РЗ-ОУА у технологічній лінії виробництва масла
Other Titles: Parameters substantiation of machine PZ-OUA in butter production technological line
Authors: Юськів, Володимир Іванович
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Юськів В.І.Обґрунтування параметрів машини РЗ-ОУА у технологічній лінії виробництва масла: дипломна робота магістра; спеціальність 133 / В.І. Юськів . – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 168 с.
Issue Date: 16-Feb-2018
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Андрейків, Олександр Євгенович
Committee members: Ляшук, Олег Леонтійович
UDC: 631.3
Keywords: МАСЛО, МАСЛОУТВОРЮВАЧ, ПАС, ДЕТАЛЬ, ЛАНЦЮГ.
Abstract: В дипломній роботі виконано обґрунтування параметрів удосконаленого пластинчастого маслоутворювача РЗ-ОУА, шляхом застосування ланцюгової передачі для забезпечення якісного виробництва масла.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23553
Copyright owner: Юськів В.І.
References (Ukraine): 1. Автухов І.В., Гряник Г.М. Охорона праці в сільському господарстві. – К.: Вища школа, 1970. – 216 с. 2. Бабук В.В. Дипломное проектирование по технологии машиностроения. – Минск: Вышейшая школа, 1979. – 461 с. 3. Байгильдин Р.X. Совершенствование процесса механической обработки творога жирного и творожно-сырковых продуктов по структурно-механическим характеристикам: автореф. канд. дис. / Байгильдин Р.X. – М. : МТИММП, 1983. – 24 с. 4. Богомолов О.В., Гурський П.В., Богомолов В.П. Курсове та дипломне проектування обладнання переробних і харчових підприємств. – Х.: Еспада, 2005. 5. Гогіташвілі Г.Г., Лапін В.М. Основи охорони праці. – Львів: Новий світ, 2000. – 230 с. 6. Иванов М.Н. Детали машин. – М.: Высшая школа, 1991. – 383 с. 7. Ковалёв Ю.Н. Молочное оборудование животноводческих ферм и комплексов. – М.: Россельхозиздат, 1987. 8. Кучерявий В.П. Екологія. Підручник. – Львів: Світ, 2001. – 500 с. 9. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини. – Львів: ЛБК НБУ; Київ: Знання, 2000. – 188с. 10. Машкін М.І. Молоко і молочні продукти. – К.: Урожай, 1996. 11. Писаренко Г.С. Справочник по сопромату / Г.С. Писаренко и др.— К.: Наукова думка, 1988.— 734с. 12. Рибак Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин. Навч. посібник. – Тернопіль, 2002. – 332с. 13. Цивільна оборона. Підручник /За ред. В.С. Франчука, Львів: ЛБК НБУ; Київ: Знання, 2001. – 256с. 14. Юськів В. І. Реконструкція технологічної лінії виробництва вершкового масла / В. І. Юськів, Т. А. Довбуш // Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том Ⅰ. — С. 183. — (Сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні).
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат Юськів.pdf498,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools