Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23551
Title: Обґрунтування параметрів механізму подрібнення коренеплодів дробарки КДУ-2,0
Other Titles: Parameters substantiation of root crops crushing mechanism of breaker KDU-2,0. 133 «Industrial Machinery Engineering
Authors: Самборський, Дмитро Володимирович
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Самборський Д.В.Обґрунтування параметрів механізму подрібнення коренеплодів дробарки КДУ-2,0: дипломна робота магістра; спеціальність133/ Д.В.Самборський . – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 187 с.
Issue Date: 16-Feb-2018
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Андрейків, Олександр Євгенович
Committee members: Ляшук, Олег Леонтійович
UDC: 631.3
Keywords: МАШИНА, КОРМ, ЦЕХ, ВАЛ, ДРОБАРКА
Abstract: Самборський Д.В. Обґрунтування параметрів механізму подрібнення коренеплодів дробарки КДУ-2,0. 133 «Галузеве машинобудування». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018. В дипломній роботі виконано обґрунтування параметрів удосконаленої ї дробарки КДУ-2.0 шляхом заміни електродвигуна.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23551
Copyright owner: Самборський Д.В.
References (Ukraine): 1. Бабук В.В. Дипломное проектирование по технологии машиностроения. – Минск: Вышейшая школа, 1979. – 461 с. 2. Кучерявий В.П. Екологія. Підручник. – Львів: Світ, 2001. – 500 с. 3. Методичний посібник до дипломного проектування для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки – 6.050503 «Машинобудування» з професійним спрямуванням на спеціальність «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» (7.05050312, 8.05050312) /Н.І. Хомик, В.П. Олексюк, М.Я. Сташків. − Тернопіль: ФОП Паляниця, 2016. − 148с. 4. Проектування технологій і технічнхи засобів для тваринництва з ред. Скорика О.П., Х., 2009. – 428 с. 5. Сисолін П.В. Сільськогосподарські машини том.3. - М: Урожай, 2002. – 432 с. 6. Самборський Д. В. Підвищення якості подрібнення кормів за рахунок вдосконалення конструкції молоткової дробарки / Д. В. Самборський, М. А. Сорока, А. Д. Довбуш // Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 16-17 листопада 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том Ⅰ. — С. 161. — (Сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні). 7. Техника сельскохозяйственная. Методы экономической оценки. ГОСТ 23728-88, ГОСТ 23730-88. 8. Цивільна оборона. Підручник /За ред. В.С. Франчука, Львів: ЛБК НБУ; Київ: Знання, 2001. – 256с. 9. Хомик Н.І. Машини та обладнання для тваринництва: курс лекцій. Ч. 1 / Хомик Н.І., Довбуш А.Д. – Тернопіль: Видавництво ТНТУ, 2013. – 224с. 10. Хомик Н.І. Машини та обладнання для тваринництва: навчально-методичний посібник до практичних робіт / Н. І. Хомик, А.Д. Довбуш, Г Б. Цьонь. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2017. – 124 с.
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат Самборський.pdf498,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools