Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23550
Title: Обґрунтування параметрів механізму збирання гички цукрових буряків фронтальної гичкозбиральної машини в агрегаті з трактором інтегральної схеми
Other Titles: Parameters substantiation of sugar beets haulm harvesting mechanism of push-type haulm harvester combined with integral circuit tractor
Authors: Наливайко, Назарій Васильович
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Наливайко Н.В.Обґрунтування параметрів механізму збирання гички цукрових буряків фронтальної гичкозбиральної машини в агрегаті з трактором інтегральної схеми: дипломна робота магістра; спеціальність133/ Н.В. Наливайко. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. – 186 с.
Issue Date: 16-Feb-2018
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Хомик, Надія Ігорівна
Committee members: Ткаченко, Ігор Григорович
UDC: 621.326
Keywords: коренеплоди цукрових буряків, трактор інтегральної схеми, гичкозбиральна машина, енергозасіб
Abstract: У магістерській роботі обґрунтовано вибір схеми гичкозбирального агрегату на базі інтегрального трактора, вибір тягово-приводної машини і режимів роботи агрегату, виконано розрахунки ведучого вала підбирача гички, характеристику умов роботи удосконаленої гичкозбиральної машини та організацію виконання технологічного процесу. Основним робочим органом гичкозбиральної фронтально-начіпної машини МБФ-6 є дисковий активний гичкоріз, який кінематично зв’язаний з копіюючим механізмом для відслідковування положення головок коренеплодів відносно поверхні ґрунту. Привод гичкозбиральної машини здійснюється від переднього ВВП трактора, n=1000хв-1. Крутний момент від ВВП трактора через карданну передачу передається на центральний редуктор з передаточним відношенням і=1,87 від якого здійснюється привод поперечного транспортера, а також роздаточного редуктора. Роздаточний редуктор через карданні передачі приводить редуктори приводу гичкорізів і конічний редуктор приводу підбирача гички. У дипломній роботі розраховано режими роботи збирального агрегату, проведено проектний та перевірочний розрахунки ведучого валу приводу підбирача гички, наведено характеристику умов роботи удосконаленої гичкозбиральної машини та організацію виконання технологічного процесу збирання. У роботі виконано вибір раціональної схеми компоновки і конструктивних параметрів бурякозбирального машинно-тракторного агрегату, визначено вплив конструктивних параметрів копіювального пристрою гичкозрізувального апарата на енергетичні показники процесу копіювання коренеплодів. У роботі створено кінцево-елементну модель деталі – вала підбирача гичкозбиральної машини та досліджено її напружено-деформівний стан. У магістерській роботі наведено характеристику об’єкту виробництва, аналіз креслення деталі і технічних умов на виготовлення, проведено аналіз технологічності деталі, сформульовано висновки і основні задачі проектування, спроектовано технологічний процес виготовлення деталі, виконано вибір та проектування засобів технологічного оснащення для виготовлення заданої деталі. Доцільність розробки конструкції гичкозбирального агрегату обґрунтована економічно. Розглянуто питання організації робіт з охорони праці і безпеки в умовах надзвичайних ситуацій. Запропоновано заходи зменшення забруднення довкілля машинобудівним підприємством сільськогосподарського профілю при виготовленні гичкозбиральної машини. Ключові слова: коренеплоди цукрових буряків, трактор інтегральної схеми, гичкозбиральна машина, енергозасіб.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23550
Copyright owner: Наливайко Н.В.
References (Ukraine): 1. Бабук В.В. Дипломное проектирование по технологии машиностроения. – Минск: Вышейшая школа, 1979. – 461 с. 2. Булгаков В.М. Теорія бурякозбиральних машин. – К: Вид. центр НАУ, 2005. – 245 с. 3. Головчук А.Ф. Прогресивна технологія вирощування цукрових буряків з використанням орно-просапних тракторів ХТЗ //Збірник наукових праць Уманьського державного аграрного університету. – Умань, 2003. 4. Гурченко О.П., Барановський В.М. Технологічний процес дообрізки залишків гички // Сільськогосподарські машини: Зб. наук. пр. Луцького держ. техн. ун-ту. – Луцьк.: РВВ ЛДТУ, 2000. – Вип.7. – С. 183 – 189. 5. Наливайко Н.В. Хомик Н.І. Збирання гички коренеплодів цукрових буряків з використанням трактора інтегральної схеми// Х Всеукраїнська студентська н.-т. конф. «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання.» (Тернопіль, 17–18 травня 2017). Збірник тез. Том 1. – Тернопіль. – ТНТУ, 2017. – С.124–125. 6. Наливайко Н.В., Коцюк І.Б., Хомик Н.І. Збирання гички та коренеплодів цукрових буряків з використанням трактора інтегральної схеми/Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей, том І VІ міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів (Тернопіль, 17-18 листопада 2017). – Тернопіль. – ТНТУ, 2017. – С.112–113. 7. Напрямки вдосконалення бурякозбиральної техніки /Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко, С.В. Синій, В.М. Булгаков, Р.М. Рогатинський, О.Б. Павелчак. – Луцьк: ЛДТУ, 1999. – 168 с. 8. Рибак Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин. Навч. посібник. – Тернопіль, 2002. – 332 с. 9. Роїк М., Мазуренко А., Ґудзь С. Перспективна колійна технологія вирощування та збирання цукрових буряків //Пропозиція. – № 4. – 2002. – С. 96–100. 10. Свеклоуборочные машины. (Конструрование и расчет) /Л.В.Погорелый, Н.В. Татьянко, В.В. Брей и др. – К.:Техніка, 1983. – 168 с. 11. Теория, конструкция и расчет сельскохозяйственных машин. Учебник для вузов сельскохозяйственного машиностроения /Е.С. Босой, О.В. Верняев, И.И. Смирнов, Е.Г. Султан-Шах; Под ред. Е.С. Босого. – М.: Машиностроение, 1977. – 568 с. 12. Универсально-пропашнй трактор ЛТЗ-155. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. – Липецк, 1997.
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Naluvayko_avtoref (2).pdf419,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools