Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23548
Title: Обґрунтування параметрів приводу дискового викопуючого пристрою коренезбиральної машини КС-6Б
Other Titles: Drive parameters substantiation of disc digging unit of root crops harvester KS-6B». – Manuscript
Authors: Качмар, Іван Михайлович
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Качмар І.М.Обґрунтування параметрів приводу дискового викопуючого пристрою коренезбиральної машини КС-6Б: дипломна робота магістра; спеціальність133/ І.М. Качмар. – Тернопіль: ТНТУ, 2018. –176 с.
Issue Date: 16-Feb-2018
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
Supervisor: Рибак, Тимофій Іванович
Committee members: Тесля, Володимир Олегович
UDC: 621.326
Keywords: коренеплоди цукрових буряків, коренезбиральна машина, дисковий викопуючий пристрій, кульковий карданний шарнір
Abstract: Робота на здобуття кваліфікації магістра зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – м. Тернопіль, 2018 р. У дипломній роботі обґрунтовано параметри приводу дискового викопуючого пристрою коренезбиральної машини КС-6Б. Викопуючий пристрій складається із шести копачів, на яких встановлено по два викопуючих диски. Він є швидкозмінним, встановлюють його на шарнірній опорі, піднімання та опускання в робоче положення здійснюється за допомогою гідроприводу. Привод робочих органів серійної машини є занадто складним, тому у дипломній роботі спрощено кінематику приводу робочих органів. Взамін складних редукторів і карданних передач використано ланцюгові передачі, що є спрощенням конструкції, а тому і зменшенням металомісткості. Для дискових викопуючих робочих органів, взамін складного вильчастого валу для кожного робочого органу запропоновано використати суцільний вал. Два вали, на яких буде розміщено по три викопуючі пристрої, з’єднують за допомогою ланцюгової муфти. Вали приводять в рух ланцюговими передачами. Так само, як і в серійній машині, в удосконаленій встановлюють шнекові очисники коренеплодів, які приводять в рух також ланцюговими передачами. Привод власне дискового копача виконано так, що викопуючі диски приводяться в рух за допомогою кулькового карданного шарніру. У дипломній роботі зроблено технологічний розрахунок дискових копачів викопуючого пристрою коренезбиральної машини КС-6Б відповідно з агротехнічними вимогами; кінематичний розрахунок приводу викопуючого пристрою; силовий розрахунок дискових копачів; розрахунок ланцюгових передач приводу дискового копача і приводу подаючих бітерів; розрахунок на міцність валу приводу дискових копачів і кулькового карданного шарніру; визначено необхідну потужність двигуна; досліджено умови викопування коренеплодів з ґрунту та обґрунтовано робочий процес дискового викопуючого пристрою коренезбиральної машини. У роботі створено кінцево-елементну модель вала приводу дискових копачів коренезбиральної машини та досліджено її напружено-деформівний стан. У технологічній частині розроблено технологічний процес механічної обробки деталі, спроектовано спеціальні верстатні пристрої. Розроблене удосконалення конструкції приводу дискового викопуючого пристрою обґрунтовано економічно. Розроблено заходи з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях, зокрема у випадку виникнення пожежі на підприємстві, відзначено також важливість збереження довкілля при виробничій діяльності машинобудівного підприємства сільськогосподарського профілю.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23548
Copyright owner: Качмар І.М.
References (Ukraine): 1. Бабук В.В. Дипломное проектирование по технологии машиностроения. – Минск: Вышейшая школа, 1979. – 461 с. 2. Булгаков В.М. Теорія бурякозбиральних машин. – К: Вид. центр НАУ, 2005. – 245 с. 3. Качмар І.М., Бурячинський О.В., Рибак Т.І. Гичковидаляючий та кореневикопуючий механізми для збирання коренеплодів /Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей, том І VІ міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів (Тернопіль, 17–18 листопада 2017). – Тернопіль. – ТНТУ, 2017. – С. 59–60. 4. Напрямки вдосконалення бурякозбиральної техніки /Р.Б. Гевко, І.Г. Ткаченко, С.В. Синій, В.М. Булгаков, Р.М. Рогатинський, О.Б. Павелчак. – Луцьк: ЛДТУ, 1999. – 168 с. 5. Рибак Т.І. Пошукове конструювання на базі оптимізації ресурсу мобільних сільськогосподарських машин. Навч. посібник. – Тернопіль, 2002. – 332 с. 6. Сарапулов А.К., Волоха Н.П. Технологический процесс выкапывания коренеплодов сахарной свеклы дисковыми копачами //Тракторы и сельхозмашины. – 1984. – №2. – С. 19–21. 7. Свеклоуборочные машины. (Конструрование и расчет) /Л.В.Погорелый, Н.В. Татьянко, В.В. Брей и др. – К.:Техніка, 1983. – 168 с. 8. Петров Г.Д. Перспективы развития техники для уборки сахарной свеклы //Тракторы и сельхозмашины. – 1994. – №11. – С. 7–11. 9. Хвостов В.А., Рейнгарт Э.С. Машины для уборки корнеплодов и лука (теория, конструкция, расчет). – М.: ВИСХОИ, 1995. – 391с.
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kachmar_avtoref.pdf410,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools