Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23526
Title: Побудова підсистеми для збору і накопичення інформаційних потоків екосистеми ІТ компанії на базі парадигми Internet Of Things
Authors: Кочук, Дмитро Миколайович
Ваховська, Анастасія Вікторівна
Назаревич, Олег Богданович
Bibliographic description (Ukraine): 1. Кочук Д.М. Аналіз відомих екодавачів та підбір оптимального варіанту для моніторингу екосистеми ІТ-компанії [Текст] / Дмитро Кочук, Анастасія Ваховська, Олег Назаревич к.т.н., ст.викл. Тези доповіді на ІІІ Всеукраїнській науково-технічній конференції «Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування». – Тернопіль, ТНТУ, 2017. – с. 149. 2. Кочук Д.М. Використання засобів iot для моніторингу стану навколишнього середовища [Текст] / Д.М. Кочук, А.В. Ваховська канд. техн. наук, О.Б. Назаревич. Тези доповіді на VІ Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених та студентів. «Актуальні задачі сучасних технологій» – Тернопіль, ТНТУ, 2017. – с. 104.
Issue Date: Feb-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 004.42
Abstract: В дипломній роботі побудовано підсистему для збору і накопичення інформаційних потоків екосистеми ІТ компанії на базі парадигми Internet Of Things.
Description: Мета роботи: Проаналізувати існуючи методи збору інформації про екосистему приміщень та існуючі канали передачі даних від давачів для збору та накопичення інформаційних потоків ІТ компанії і в результаті запропонувати технологію зберігання накопичених даних в хмарних сервісах, реалізувати логіку роботи підсистеми з різними типами давачів і їх протоколами зв’язку та побудувати підсистему для збору та накопичення інформаційних потоків екосистеми ІТ компанії.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23526
Copyright owner: 004.42
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:122 — комп’ютерні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0_Автореферат.docx38,09 kBMicrosoft Word XMLView/Open
0_Автореферат.pdf279,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools