Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23357
Title: Програмна система формування музичних гуртів на основі використання фреймворку angularJS
Other Titles: РОЗРОБКА КОРИСТУВАЦЬКОГО ІНТЕРФЕЙСУ ВЕБ-СЕРВІСУ ДЛЯ ПІДБОРУ ВИКОНАВЦІВ У МУЗИЧНІ ГУРТИ НА БАЗІ ANGULAR JS
Authors: Сухецький, Андрій Олегович
Bibliographic description (Ukraine): ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ПРОЕКТУ У вступі проведено аналіз актуальності та мети проекту, поставлено задачі дослідження, наведена наукова новизна та практичне значення одержаних результатів. В розділі «Аналіз вимог до програмного забезпечення», розглянуто основні терміни предметної області, існуючі проблеми профілюючих систем, популярні системи профілювання додатків. В розділі «Методи та засоби вирішення задачі профілювання програмного забезпечення» розглянуті методи та технології за допомогою яких можна реалізувати функціонал даної системи. В розділі «Реалізація системи» описано архітектуру системи, спроектовано та реалізовано програмну систему. В розділі «Обґрунтування економічної ефективності» проведено розрахунок норм часу на виконання дипломного проекту, витрат на електроенергію, суму амортизаційних відрахувань та ціну дослідження. Також визначено витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи та економічну ефективність і термін окупності капітальних вкладень. В розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» розглянуто питання забезпечення електробезпеки користувачів ПК для покращення безпеки праці на підприємстві, розглянуті правила безпеки експлуатації електронно−обчислювальних машин та вплив виробничого середовища на працездатність та здоров’я користувачів комп’ютерів. У загальних висновках щодо дипломного проекту описано результати користувацького інтерфейсу для системи підбору виконавців в музичні гурти. В графічній частині приведено результати проектування та розробки користувацького інтерфейсу для системи підбору виконавців в музичні гурти.
Issue Date: 4-Feb-2018
Submitted date: 4-Feb-2018
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Country (code): UA
Supervisor: Кінах, Ярослав Ігорович
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23357
Content type: Dissertation Abstract
Appears in Collections:121 — інженерія програмного забезпечення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Авторефера11т.doc57,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools