Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23129

Назва: Отримання казеїнових фосфопептидів за дії протеолітичних систем лактококів
Інші назви: Получение казеиновых фосфопептидов под действием протеолитических систем лактококков
Obtaining of casein phosphopeptides under the influence of proteolytic systems of Lactococci
Автори: Юкало, Володимир Глібович
Yukalo, Volodymyr
Сторож, Людмила Анатоліївна
Storozh, Liudmyla
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Юкало, В.Г. Отримання казеїнових фосфопептидів за дії протеолітичних систем лактококів / В.Г. Юкало, Л.А. Сторож // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – 2017. – Т.19, №75. – С. 50-54.
Bibliographic description: Yukalo, V.G., Storozh, L.A . (2017). Obtaining of casein phosphopeptides under the influence of proteolytic systems of Lactococci. Scientific Messenger LNUVMBT named after S.Z . Gzhytskyj, 19(75), 50–54 .
Журнал/збірник: Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького
Випуск/№ : 75
Том: 19
Дата публікації: 2017
Дата подання: 6-лют-2017
Видавництво: Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені СЗ Ґжицького
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені СЗ Ґжицького
DOI: 10.15421/nvlvet7510
УДК: 577.112.083
122.2
Теми: фосфопептиди
phosphopeptides
казеїн
casein
лактококи
lactococci
протеоліз
proteolysis
фосфопептиды
казеин
лактококки
протеолиз
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 50-54
Початкова сторінка: 50
Кінцева сторінка: 54
Короткий огляд (реферат): Протеїни молока, зокрема протеїни казеїнового комплексу, є попередниками біологічно активних пептидів. Ці пептиди утворюються в процесі розщеплення казеїнів травними протеазами у шлунково-кишковому тракті. Також вони можуть звільнятися під час технологічних процесів виробництва молочних продуктів за дії молокозгортальних препаратів та ензимів протеолітичних систем молочнокислих бактерій. Одними із найважливіших біологічно активних пептидів, які утворюються з казеїнів, є фосфопептиди. Вони позитивно впливають на засвоєння кальцію та інших двовалентних іонів металів. Для отримання фосфопептидів із казеїну використовують активні протеолітичні препарати тваринного, рослинного і мікробіологічного походження. Не з’ясованим залишається питання можливості утворення фосфопептидів за дії протеаз молочнокислих бактерій, зокрема лактококів, які поширені в молоці та молочних продуктах. Метою нашої роботи було встановити можливість утворення казеїнових фосфопептидів за дії ензимів протеїназа-позитивних протеолітично активних лактококів. Для досліджень була використана протеолітична система, яка дозволила збільшити активність протеаз лактококів. Були відібрані три штами протеїназа-позитивних протеолітично активних лактококів різних підвидів. Як субстрати були виділені загальний кислотний казеїн, нативний міцелярний казеїн, суміш фракцій αS1-CN і αS2-CN, β-CN. У всіх випадках вихід фосфопептидів не перевищував 3%. Такий вихід є занадто низьким для виробництва фосфопептидів, але може мати значення при їх утворенні у ферментованих молочних продуктах
Протеины молока, в частности протеины казеинового комплекса, являются предшественниками биологически активных пептидов. Эти пептиды образуются в процессе расщепления казеина пищеварительными протеазами в желудочно-кишечном тракте. Также они могут освобождаться при технологических процессах производства молочных продуктов под действием молокосвертывающих препаратов и ферментов протеолитических систем молочнокислых бактерий. Одними из важнейших биологически активных пептидов, которые образуются из казеина, являются фосфопептиды. Они положительно влияют на усвоение кальция и других двухвалентных ионов металлов. Для получения фосфопептидов с казеина используют активные протеолитические препараты животного, растительного и микробиологического происхождения. Невыясненным остается вопрос о возможности образования фосфопептидов под действием протеаз молочнокислых бактерий, в частности лактококков, которые распространены в молоке и молочных продуктах. Целью нашей работы было установить возможность образования казеиновых фосфопептидов под действием энзимов протеиназа-положительных протеолитически активных лактококков. Для исследований была использована протеолитическая система, которая позволила увеличить активность протеаз лактококков. Были отобраны три штамма протеиназа-положительных протеолитически активных лактококков разных подвидов. Как субстраты были выделены общий кислот- ный казеин, нативный мицеллярный казеин, смесь фракций αS1-CN и αS2-CN, β-CN. Во всех случаях выход фосфопептидов не превышал 3%. Такой выход слишком низкий для производства фосфопептидов, но может иметь значение при их образовании в ферментированных молочных продуктах.
Milk proteins, particularly casein complex proteins, are precursors of biologically active peptides. These peptides are formed during the cleavage of caseins by digestive proteases in the gastrointestinal tract. They can also be released during the technological processes of production of dairy products under the influence of milkclotting preparations and enzymes of proteolytic system of lactic acid bacteria. One of the most important bioactive peptides formed of casein, is phosphopeptide. Phosphopeptides positively affect the absorption of calcium and other divalent metal ions. To get phosphopeptides from casein active proteolytic preparations of animal, plant and microbiological origin are used. The possibility of formation of phosphopeptides under the influence of lactic acid bacteria proteases, in particular lactococci that are common in milk and dairy products had not been clarified. The aim of our study was to establish the possibility of formation casein phosphopeptides under the influence of proteinase-positive proteolytically active lactococcus’ enzymes. Proteolytic system which allowed increasing the activity of lactococcus proteases was used for research. Three strains of proteinase positive proteolytically active lactococci different subspecies were selected. The total acid casein, native micellar casein, the amount of fractions αS1-CN and αS2-CN, β-CN were identified as substrates. It has been established that both preparations of total casein split better under the influence of selected lactococci strains. However, at the beginning of proteolysis the intensity of splitting was slightly higher for undenatured micellar casein compared to the acid casein. Fractions αS-CN-ХР і β-CN-5Р were less sensitive to proteolytic system of lactococcus. After three hours of incubation, the selection of phopsphopeptides has been implemented. In all cases, their output did not exceed 3%. Such output is too low for phopsphopeptides production but may be important for their formation in fermented dairy products.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/23129
ISSN: 2519-268X
2518-1327
Перелік літератури: Juillard, V., Laan, H., Kunji, E.R. (1995). The extracellu- lar PI-type proteinase of Lactococcus lactis hydrolyzes β-casein into more than one hundred different oligo- peptides. J. Bacteriol. 177(12), 3472–3478. Yukalo, A.V., Storozh, L.А., Yukalo, V.H. (2012). Pro- teiny kazeinovoho kompleksu moloka koriv (Bos tau- rus) yak poperednyky biolоhichno aktyvnykh pepty- div. Biotekhnolohiia. 5(4), 21–33 (in Ukrainian). Yukalo, V.H., Storozh, L.А. (2011). Proteoliz riznykh frakzii kazeinu fermentnymy systemаmy laktokokiv. Kharchova promyslovist. 10, 144–148 (in Ukrainian). Zalashko, M.V., Obraztsova, N.V., Savchenko, Е.І. (1970). Issliedovanіie proteolіtіcheskoi aktivnosti mo- lochnokislykh baktierii. Fiziologiia i biokhimiia mikroorganizmov. Minsk: Nauka i tiekhnika, 121–128 (in Russian). Yukalo, V.G. (2005). Obtaining of casein protein com- plex fractions from cow milk. Nutracos. 5, 17–19. Yukalo, V.H., Storozh, L.А. (2010). Vydilennia sumishi αS-kazeiniv koroviachoho moloka dlia otrymannia bi- oaktyvnykh peptydiv. Naukovi pratsi NUKHT. 33, 58–60 (in Ukrainian). Yukalo, V., Storozh, L. (2013). The isolation of phospho- peptides from total casein and its fractions. Food chemistry and technology. 47(2), 32–40. Yukalo, V.H. (2006). Modelna proteolitychna systema dlia vydilennia bioaktyvnykh peptydiv z bilkiv kazeinovoho kompleksu. Materialy IX Ukrainskoho biokhimichnoho zyizdu. Kyiv: IB NAN Ukrainy (in Ukrainian). Chernikov, M.P. (1975). Proteoliz i biologichiеskaia tsennost bielkov (kazeiny kak sobstvienno pishchievy- ie bielky). M.: Mіeditsina (in Russian). Algaron, F., Miranda, G., Le Bars, D., Monnet, V. (2004). Milk fermentation by Lactococcus lactis with modified proteolytic systems to accumulate potentially bio-active peptides. Lait. 84, 115–123.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри харчової біотехнології і хімії

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
1049-2034-1-SM.pdf336,71 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
1049-2034-1-SM.djvu243,17 kBDjVuПереглянути/відкрити
1049-2034-1-SM__COVER.png566,54 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора