Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22926

Назва: Алгоритм аналізу податкових ризиків суб’єктів господарювання
Інші назви: The algorithm analysis for tax risks of business entities
Автори: Канюк, Василь Михайлович
Kanyuk, Vasyl
Приналежність: Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, Україна
Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Канюк В. М. Алгоритм аналізу податкових ризиків суб’єктів господарювання / Василь Михайлович Канюк // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 52. — № 1. — С. 61–70. — (Гроші, фінанси і кредит).
Bibliographic description: Kanyuk V. (2017) Alhorytm analizu podatkovykh ryzykiv subiektiv hospodariuvannia [The algorithm analysis for tax risks of business entities]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 52, no 1, pp. 61-70 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 1
Том: 52
Дата публікації: 21-лис-2017
Дата подання: 28-лют-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 336. 221. 4 (477)
Теми: управління
податкові ризики
стратегія
принципи
елементи
функції
оцінка
аналіз
regulations
tax risks
strategy
principles
elements
functions
assessment
analysis
Кількість сторінок: 10
Діапазон сторінок: 61-70
Початкова сторінка: 61
Кінцева сторінка: 70
Короткий огляд (реферат): Досліджено теоретико-організаційні засади податкових ризиків, які можуть виникати при здійсненні суб’єктом господарювання будь-яких видів діяльності, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції, товарів, робіт і послуг, товарно-грошовими та фінансовими операціями, комерційною діяльністю, впровадженням соціально-економічних і науково-технічних проектів. Розроблено алгоритм дій внутрішнього аудитора щодо ідентифікації, оцінки й аналізу податкових ризиків, який включає дев’ять етапів. З метою прогнозування й оцінювання податкових ризиків розроблено їх класифікацію, відповідно до якої можна стверджувати, що значна група податкових ризиків відноситься до ризиків бізнесу, а саме – бухгалтерський і юридичні ризики. На етапі якісного оцінювання ризиків здійснюється аналіз ідентифікації ризиків, визначаються пріоритети реагування. Рекомендується проводити оцінювання якісних наслідків на підставі переліку пріоритетів стану внутрішнього середовища, які піддаються податковим ризикам, а саме: достовірність інформації про фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання, економічна ефективність діяльності підприємства, збереження активів, дотримання норм законів і договірних зобов’язань. Визначено ключові принципи, якими слід керуватися при проведенні заходів, направлених на виявлення, оцінювання, аналіз і зниження податкових ризиків.
The author investigates the theoretical and organizational fundamentals of tax risks emerging during business operations that are associated with production and sales of goods and services, exchange and financial operations, commercial activities, as well as implementation of socio-economic and research projects. The algorithm of actions for internal auditor to identify, assess and analyze the tax risks is elaborated. In order to predict and assess the tax risks the author develops their classification asserting that a considerable group of risks is associated with venture risks like accounting and legal ones. The analysis of risks’ identification is carried out simultaneously with qualitative risks’ evaluation and determination of priorities for countermeasures. The author recommends the assessment of qualitative consequences on the basis of a list of condition priorities within internal environment that are likely to be under tax risks: adequacy of data about financial and economic activities of business venture, its economic efficiency, available assets, adherence of legal regulations and contractual obligations. There have been also defined the key principles to be followed during the identification, assessment, analysis and elimination of tax risks
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22926
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Десятнюк, О.М. Стратегічні орієнтири управління податковими ризиками [Електронный ресурс] / О.М. Десятнюк // Бизнес Информ. – 2012. – № 11. – С. 248 – 251.
References: 1. Desyatnyuk O.M Strategic guidelines of tax risk management (electronic resource), O.M Desyatnyuk. Business Info, 2012, no. 11, pp. 248 – 251.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2017, № 1 (52)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.