Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22902

Назва: Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі. – Матеріали VІІІ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів
Автори: Краузе, Ольга Ігорівна
Шпилик, Світлана Василівна
Голда, Надія Михайлівна
Піняк, Ірина Любомирівна
Фалович, Володимир Андрійович
Федорович, Роман Володимирович
Бурліцька, Оксана Петрівна
Міщук, Оксана Іванівна
Оксентюк, Богдана Андріївна
Бібліографічний опис: У тезах висвітлено результати наукових досліджень з проблем: концептуальні аспекти розвитку економіки та маркетингу; інноваційні технології в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства; маркетингові технології підприємств сфери послуг; теоретичні та методичні аспекти маркетингової діяльності на ринку та в мережі Інтернет.
Конференція/захід: Ⅷ Регіональна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“
Журнал/збірник: Матеріали Ⅷ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“
Дата публікації: гру-2017
Дата подання: гру-2017
Видавництво: ТНТУ
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 658.8
ББК: 65.291.3
Теми: концептуальні аспекти розвитку економіки та маркетингу
система ціноутворення
інноваційні технології в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства
інновації
маркетингові технології підприємств сфери послуг
сфера послуг
теоретичні та методичні аспекти маркетингової діяльності на ринку та в мережі інтернет
інтернет-маркетинг
маркетингова діяльність
збутова політика
мерчандайзин
торгівельні підприємства
система управління
медіа ринок
конкурентоспроможність
Кількість сторінок: 180
Серія/номер: VІІІ;
Короткий огляд (реферат): У тезах висвітлено результати наукових досліджень з проблем: концептуальні аспекти розвитку економіки та маркетингу; інноваційні технології в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства; маркетингові технології підприємств сфери послуг; теоретичні та методичні аспекти маркетингової діяльності на ринку та в мережі Інтернет.
Опис: Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі. – Матеріали VІІІ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів. – Тернопіль, ТНТУ, 2017. – 180 c.
Зміст: ЗМІСТ СЕКЦІЯ «КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА МАРКЕТИНГУ» Березівська Надія ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій та торгівлі» АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 4 Бурліцька Оксана Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ІНСТРУМЕНТИ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ В КНИЖКОВІЙ ТОРГІВЛІ 6 Дацок Любов ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» ЯК СПОНУКАТИ СПОЖИВАЧА ДО КУПІВЛІ? 8 Джерелейко Мар’яна Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РR В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 10 Долгошеєв В. В., Бурліцька О. П. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя СУТНІСТЬ СЕЗОННОГО МЕРЧАНДАЙЗИНГУ 11 Загородна Ольга Тернопільський національний економічний університет ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ 13 Костів Віта Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж НЕОБХІДНІСТЬ ВРАХУВАННЯ РИЗИКІВ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 15 Луцик Марія ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» ЗНАЧЕННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ В МАРКЕТИНГУ 16 Меленчук Юлія ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» МАРКЕТИНГ – ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УСПІШНОЇ ЕКОНОМІКИ 18 Міщук Оксана Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ІМПЛІЦИТНІ СХЕМИ ТОВАРІВ 20 Мидлик Тетяна ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій та торгівлі» ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 22 Огінський Василь Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 24 Оксентюк Богдана, Фершлядин Олег Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ РЕКЛАМИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 27 Пелипишин С. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МЕНЕДЖМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 29 Прус Оксана ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» МАРКЕТИНГОВІ РИЗИКИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ ВРАХУВАННЯ 31 Пушкаренко Віталій, Бурліцька Оксана Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМИ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ 33 Серединська Віра Тернопільський національний економічний університет ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ 35 Смірашевська Іванна ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» МАРКЕТИНГ – ВИД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 37 Федорович Роман Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЯК ЧИННИК ПРИЙНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ 37 Щирба Маркіян, Щирба Ірина Тернопільський національний економічний університет КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 41 СЕКЦІЯ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА» Баб`як Г. П. Тернопільський національний економічний університет ВІДБІР ПЕРСОНАЛУ – СКЛАДОВА ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 43 Бакуліна Наталія Тернопільський національний економічний університет ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ: НЕОБХІДНІСТЬ ЧИ НІ? 46 Биц Ю.О. Тернопільський національний економічний університет ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 49 Буряк Вікторія Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 51 Вівчар Назарій Тернопільський національний економічний університет ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ТА ЯКІСТЬ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 53 Гайдуцька Ю.Б. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ПІДПРИЄМСТВА 57 Дідюк Михайло Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя БЕНЧМАРКІНГ ЯК ШЛЯХ ДО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 59 Жарська Уляна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя КОНКУРЕНТНИЙ БЕНЧМАРКІНГ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 63 Желтикова Юлія ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА 65 Краузе Ольга Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 67 Кузьмович Ю. С. Тернопільський національний економічний університет СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 69 Ленько Василь Тернопільський національний економічний університет РОЛЬ HR-МЕНЕДЖЕРА В РОБОТІ СУЧАСНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 71 Лисенко Леся Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 73 Мартович Зоряна Тернопільський національний економічний університет СИСТЕМА ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 76 Мозиль Світлана Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ПИВОВАРІННЯ 79 Обуд Ліля Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 81 Пелех Роман Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ СВІТЛОТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 83 Пижик О. А. Тернопільський національний економічний університет ГАРМОНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ, ЯК ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 85 Романюк Мирослава Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛИХ РИНКОВИХ ПОЗИЦІЙ 89 Романюк Мирослава Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 91 Романюк Мирослава Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ІННОВАЦІЇ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 93 Сич Тетяна Тернопільський національний економічний університет СТАН СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В КОЛЕКТИВІ 95 Созанська Анастасія ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ – КРАУДСОРСИНГ 97 Стахів С.В. Тернопільський національний економічний університет ПОНЯТТЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 99 Фалович Володимир Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя СУЧАСНА ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА ГНУЧКОГО ПІДПРИЄМСТВА 101 СЕКЦІЯ «МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ» Береза Юлія Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СФЕРИ ПОСЛУГ 103 Волянський Андрій Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 105 Галушка С.М., Голда Н.М. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЕЙ ПРОДАЖІВ 108 Гетун Д. В., Бурліцька О. П. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ У СФЕРІ ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗВАГ 110 Голда Надія Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ОСОБЛИВОСТІ МЕДІА РИНКУ УКРАЇНИ 112 Куштинець Олександр Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ПОСЛУГИ ІЗ ЗАКУПІВЛІ, ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ 114 Лісова Ірина Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 116 Микитюк Софія ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» ІННОВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ 118 Обуд Ліля Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОСЛУГ 121 Пастущин О.М. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 123 Піняк І.Л., Гайдуцька Ю.Б. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СТИМУЛЮВАННЯ ДЛЯ ПРОДАЖУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ 125 Піняк І., Пастущин О. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ВИКОРИСТАННЯ ЗВУКУ В ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ МАГАЗИНУ 127 Пельчер М.В. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ КРАСИ 129 Цимбалюк Михайло Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 131 СЕКЦІЯ «ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ТА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ» Баньковський Дмитро Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ 133 Бучинський Валентин Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 135 Вовчук Оксана, Шпилик Світлана Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя SMM – ПРОСУВАННЯ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 137 Доскоч Світлана Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ДЕМАРКЕТИНГ 139 Зеленюк Роман Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАРКЕТИНГУ НА ПОКУПЦІВ 141 Івашко Г.-А. М. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя КОНТЕКСТНА РЕКЛАМА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДАЖІВ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ 144 Кушнірук Наталія Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя КРАУД-МАРКЕТИНГ –ТЕХНОЛОГІЯ ПРОСУВАННЯ В ІНТЕРНЕТІ 146 Лучейко Мар'яна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МЕТОДИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИНХРОМАРКЕТИНГУ 148 Мащак Анастасія Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ INSTAGRAM ДЛЯ ПРОСУВАННЯ БІЗНЕСУ 150 Мельничук Олена Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ВІРУСНИЙ МАРКЕТИНГ 153 Михно Анастасія ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ WI-FI ТЕХНОЛОГІЙ ТОРГІВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ 155 Павлючик Валерія Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя PR – ЯК ЗАСІБ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 157 Полегонька Наталя Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 159 Пульків Ірина Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-БРЕНДИНГУ 161 Семенюк Андрій Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДАЖІВ 163 Шпилик Світлана, Сямро Мирон Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя БРЕНД-КОНСАЛТИНГ ЯК ФЕНОМЕН 165 Шеліга Інна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя НАТИВНА РЕКЛАМА – ДВІ СТОРОНИ ОДНІЄЇ МЕДАЛІ 168 Яськова T.Б. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ТАРГЕТИНГ-РЕКЛАМА В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 170
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22902
Перелік літератури: Купер Д. Отбор и найм персонала: технологии тестирования и оценки: пер. с англ. /Д. Купер, И. Т. Робертсон, Г. Тинлайн. – М.: Вершина, 2005. – 325 с.
Особенности управления персоналом во Франции. [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://t4b.nаrоd.ru
Система отбора персонала в США. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://glоbаltеkа.ru
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅷ Регіональна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“ (2017)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
zbirnyk.docМаркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі. – Матеріали VІІІ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів. – Тернопіль, ТНТУ, 2017. – 180 c.1,08 MBMicrosoft WordПереглянути/відкрити
zbirnyk.djvu1,69 MBDjVuПереглянути/відкрити
zbirnyk__COVER.png163,65 kBimage/pngПереглянути/відкрити
zbirnyk.pdf1,2 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.