Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22595

Назва: Сучасні методи діагностики стану будівельних конструкцій після їх тривалої експлуатації
Автори: Ясній, Петро Володимирович
Конончук, Олександр Петрович
Якубишин, О. М.
Зеленський, В. К.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Сучасні методи діагностики стану будівельних конструкцій після їх тривалої експлуатації / П. В. Ясній, О. П. Конончук, О. М. Якубишин, В. К. Зеленський // Праці конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“, 19-22 вересня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 222–225. — (Оцінювання залишкового ресурсу елементів конструкцій).
Bibliographic description: Yasnii P. V., Kononchuk O. P., Yakubyshyn O. M., Zelenskyi V. K. (2017) Suchasni metody diahnostyky stanu budivelnykh konstruktsii pislia yikh tryvaloi ekspluatatsii. Proceedings of the Conference „In-service damage of materials, its diagnostics and prediction“ (Tern., 19-22 September 2017), pp. 222-225 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Proceeding of the International Conference “In-Service Damage of Materials, its Diagnostics and Prediction”
Конференція/захід: Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Журнал/збірник: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Дата публікації: 19-вер-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 19-22 вересня 2017 року
19-22 September 2017
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 222-225
Початкова сторінка: 222
Кінцева сторінка: 225
Короткий огляд (реферат): The building survey of the beginning of the 20th century, using modern non-destructive testing devices was provided. The actual bearing capacity of the floor construction was calculated and the possibility of its further operation was established.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22595
ISBN: 978-966-305-083-6
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017; © Ternopil Ivan Pulu’uj National Technical University, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/labs/nvlbm#page
Перелік літератури: 1. Yasniy P. Hollow block floor’s survey of the building of the early 20th century using modern diagnostic methods / P. Yasniy; O. Kononchuk; O. Yakubyshyn // Scientific Journal of the TNTU. – 2017. – No 1(85). – pp. 38 – 46.
2. Овсепян Ю.Г. Технология изготовления перекрытий из крупноразмерных керамических изделий [Текст] / Ю.Г. Овсепян, К.М. Хачатрян // Научно-техническая конференция по итогам научно-исследовательских работ студентов института строительства и архитектуры: сборник докладов. – Москва: ИСА, 2015. – С. 293 – 294.
3. Ясній П.В. Дослідження міцності бетону неруйнівними методами контролю [Текст] / П.В. Ясній, О.П. Конончук, О.М. Якубишин // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2016. – Вип. 32. – С. 296 – 303.
4. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи: Норми проектування. – Київ: Мінбуд України, 2006. – 75 с.
5. http://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/labs/nvlbm#page.
6. ДСТУ Б В.2.6-4-95 (ГОСТ 22904-93). Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури. – Київ: Мінбуд України, 1996. – 22 с.
7. ДСТУ Б В.2.7-220:2009. Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю. – Київ: Мінбуд України, 2010. – 23 с.
References: 1. Yasniy P. Hollow block floor’s survey of the building of the early 20th century using modern diagnostic methods, P. Yasniy; O. Kononchuk; O. Yakubyshyn, Scientific Journal of the TNTU, 2017, No 1(85), pp. 38 – 46.
2. Ovsepian Iu.H. Tekhnolohiia izhotovleniia perekrytii iz krupnorazmernykh keramicheskikh izdelii [Text], Iu.H. Ovsepian, K.M. Khachatrian, Nauchno-tekhnicheskaia konferentsiia po itoham nauchno-issledovatelskikh rabot studentov instituta stroitelstva i arkhitektury: sbornik dokladov, Moskva: ISA, 2015, P. 293 – 294.
3. Yasnii P.V. Doslidzhennia mitsnosti betonu neruinivnymy metodamy kontroliu [Text], P.V. Yasnii, O.P. Kononchuk, O.M. Yakubyshyn, Resursoekonomni materialy, konstruktsii, budivli ta sporudy: zb. nauk. pr, Rivne: NUVHP, 2016, Iss. 32, P. 296 – 303.
4. DBN V.1.2-2:2006. Navantazhennia i vplyvy: Normy proektuvannia, Kyiv: Minbud Ukrainy, 2006, 75 p.
5. http://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/labs/nvlbm#page.
6. DSTU B V.2.6-4-95 (HOST 22904-93). Mahnitnyi metod vyznachennia tovshchyny zakhysnoho sharu betonu i roztashuvannia armatury, Kyiv: Minbud Ukrainy, 1996, 22 p.
7. DSTU B V.2.7-220:2009. Budivelni materialy. Betony. Vyznachennia mitsnosti mekhanichnymy metodamy neruinivnoho kontroliu, Kyiv: Minbud Ukrainy, 2010, 23 p.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.