Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22551

Назва: Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Бухгалтерський облік” (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання)
Автори: Марущак, Леся Іванівна
Приналежність: ТНТУ, каф. бухгалтерського обліку та аудиту, вул танцорова,2 к.е.н., доцент
Бібліографічний опис: Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу “Бухгалтерський облік” (для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання) / Укл. Марущак Л.І.; Тернопіль, 2017.– 38 с.
Дата публікації: 2-жов-2017
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: ТНТУ
УДК: 657
Теми: бухгалтерський облік
активи
пасиви
капітал
Кількість сторінок: 38
Короткий огляд (реферат): Методичні вказівки з практичних занять містять вказівки щодо виконання задач з дисципліни «Бухгалтерський облік». Метою складання даних вказівок є засвоєння знань облікового контрольного та аналітичного процесів на підприємстві. Для досягнення цієї мети розроблено ряд господарських ситуацій, задач та завдань.
Опис: Передбачено повторення теоретичного матеріалу, виконання тестів, які націлюють майбутніх спеціалістів на закріплення ними теоретичних знань і набуття практичних навиків з даної дисципліни.
Зміст: Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. Оцінювання та калькуляція. Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку. Облік необоротних активів. Облік запасів. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості. Облік фінансових інвестицій. Облік власного капіталу. Облік зобов’язань. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу. Облік витрат діяльності підприємства. Облік доходів і фінансових результатів. Фінансова звітність.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22551
Перелік літератури: 1. Плиса В.Й. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – К.: Каравела, 2010.– 480 с.
2. Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк [та ін.]. – К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 542 с.
3. 8. Голов С.Ф. Фінансовий та управлінський облік / С.Ф. Голов, В.І. Єфіменко – К.: ТОВ «Автоінтерсервіс», 2006. – 544 с.
Тип вмісту : Methodical recommendations
Розташовується у зібраннях:Навчальні матеріали кафедри бухгалтерського обліку та аудитуУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора