Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22541

Title: Теоретичні аспекти управління змінами в публічній організації
Other Titles: Теоретические аспекты управления изменениями в публичной организации
Theoretical aspects of change management in the public organization
Authors: Кужда, Тетяна Іванівна
Сороківська, Олена Анатоліївна
Мосій, Ольга Бориславівна
Bibliographic description (Ukraine): Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Вип. 26 (Ч.2). – 2017. – С. 40-43.
Journal/Collection: Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки
Issue: 26 (Ч.2)
Issue Date: 30-Oct-2017
Submitted date: 25-Aug-2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: Херсон
UDC: 351.712
Keywords: управління змінами
процес змін
публічна організація
моделі змін
процесс изменений
модели изменений
публичная организация
управление изменениями
change process
change management models
public organization
change management
Number of pages: 4
Page range: 40-43
Start page: 40
End page: 43
Abstract: Стаття присвячена аналізуванню структури процесу змін із виокремленням етапів управління та впровадження змін в організації. В статті дослідженню основні моделі управління змінами в організації та можливості їхнього застосування для публічних організацій, а також визначено конкретні результати, які забезпечуватиме ефективна системи управління змінами в публічній організації.
Статья посвящена анализу структуры процесса изменений с выделением этапов управления и внедрения изменений в организации. Исследованы основные модели управления изменениями в организации и возможности их применения для публичных организаций, а также определены конкретные результаты, которые будут обеспечивать эффективность системы управления изменениями в публичной организации.
The article has been devoted to the analysis of change process structure with identifying the main stages for implementation and change management in the organization. Different models of change management in the organization and the possibility of their use for public organizations have been examined. The significant results that will provide effective change management in a public organization have been determined in the article.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22541
References (Ukraine): 1. Ястремська О. М., Мажник Л. О. Публічне адміністрування / О. М. Ястремська, Л. О. Мажник: Навчальний посібник – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 132 с. 2. Дзюндзюк В. Б., Мельтюхова Н. М., Корженко В. В. Публічне адміністрування в Україні / В.Б. Дзюндзюк, Н. М. Мельтюхова, В. В. Корженко: Навчальний посібник. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – 306 c. 3. Лавриненко В. Суть та теоретичне обґрунтування основних понять системи управління змінами в органах публічної влади / Актуальні проблеми державного управління. – 2016. – №1(65). – С. 20-24. 4. Боковикова Ю. В. Підходи до управління змінами на рівні територіальної громади // Державне будівництво. – 2014. – № 1. – С. 8-16. 5. Кухленко О. В., Гончарова Г. М., Кирилко Н. М. Управління змінами в муніципальній діяльності України // Фінансовий простір. – 2017. – №1(25). – С. 43-47. 6. Обушна Н. І. Публічне управління як нова модель організації державного управління в Україні: теоретичний аспект // Збірник наукових праць “Ефективність державного управління”. – 2015. – Вип. 44. – С. 53-63. 7. Шаров Ю. П. Інноваційні підходи менеджменту та управління проектами в практиці публічного управління // Інноваційні підходи менеджменту в практиці публічного управління: Матеріали науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 22 листопада 2013 р. – Д.: ДРІДУ НАДУ. – 2013. – С. 7-14. 8. Артеменко А. Г. Інновації в системі місцевого самоврядування як засіб управління розвитком територіальних громад // Державне управління. – 2016. – Вип. 269. – С. 76-80.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри менеджменту та адміністрування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HDU_ekonomyka_26_chast_2.pdf13,43 MBAdobe PDFView/Open
HDU_ekonomyka_26_chast_2.djvu4,85 MBDjVuView/Open
HDU_ekonomyka_26_chast_2__COVER.png100,44 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools