Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22379

Назва: Напрямки підвищення ефективності функціонування підприємств житлово-комунального господарства
Автори: Гевко, Богдан Романович
Дзядикевич, Юрій Володимирович
Брич, Василь Ярославович
Погріщук, Борис Васильович
Алілуйко, Андрій Миколайович
Приналежність: Тернопільський національний економічний університет
Бібліографічний опис: Гевко Б.Р. Напрямки підвищення ефективності функціонування підприємств житлово-комунального господарства / Б.Р.Гевко, Ю.В.Дзядикевич, В.Я.Брич, Б.В.Погріщук, А.М.Алілуйко // Вісник інженерної академії України.- Київ.- С.125-130.
Є частиною видання: Охорона навколишнього середовища (інженерна екологія) і ресурсозбереження
Журнал/збірник: Вісник інженерної академії України
Випуск/№ : 2
Дата публікації: 2017
Видавництво: Вісник інженерної академії України
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Вісник інженерної академії України
УДК: 658.26
620.9
Теми: енергозбереження
сонячні панелі
житлово-комунальне господарство
альтернативні джерела енергії
організаційно-економічний механізм
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 125-130
Початкова сторінка: 125
Кінцева сторінка: 130
Серія/номер: 2;
Короткий огляд (реферат): Визначено і доповнено передумови впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій на підприємствах ЖКГ і використання мотиваційного механізму. Встановлено системні структурні зрушення одночасно в усіх сферах енергетичної політики: енергозбереження, диверсифікації та оптимізації енергопостачання, а також збільшення в енергетичному балансі частки альтернативних джерел енергії. Розроблено концептуальну модель організаційно-економічного механізму енергозбереження на підприємстві. Доведено, що для економії електроенергії, необхідно зменшувати тривалість дії освітлювальних пристроїв, оскільки час освітлення є домінуючим фактором.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22379
Власник авторського права: © Вісник інженерної академії України, 2017
Перелік літератури: 1. Голикова Г.А. Организационно-экономическая модель управления энергосбережением в ЖКХ : Дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / Г.А. Голикова. – Волгоград : ВГАСУ, 2013. ‒ 208 с.
2. Джеджула В.В. Методи аналізу ефективності інвестицій у енергозберігаючі заходи / В.В. Джеджула // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу.-2012.-№1(17).- С.105–107.
3. Джеджула В.В. Сутність та організаційно-економічні передумови розвитку енергозбереження промислових підприємств / В.В. Джеджула // Економічний часопис ХХІ.- 2013.- № 1–2.- С. 77–79.
4. Дзядикевич Ю.В. Енергетичний менеджмент: підручник / Ю.В. Дзядикевич, Р.Б. Гевко, М.В. Буряк, Р.І. Розум.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2014.- 336с.
5. Язлюк Б.О. Теоретичні та прикладні аспекти економічної безпеки України/ Б.О. Язлюк, Р.Б. Гевко, Ю.В. Дзядикевич // Інноваційна економіка.- Тернопіль: СМП "ТАЙП".- 2015.- Том 4. – Вип. 59.- С.301-310.
6. Докуніна К.І. Теоретичні аспекти формування економічного механізму енергозбереження / К.І. Докуніна // Комунальне господарство міст.- 2012.- № 106.- С. 341–350.
7. Дзядикевич Ю.В. Економіка довкілля і природних ресурсів: монографія / Ю.В. Дзядикевич, Б.О. Язлюк, Р.Б. Гевко та ін.- Тернопіль: Астон, 2016.-392с.
8. Гевко Б.Р. Організаційно-економічний механізм енергозбереження на підприємстві: дис…канд. Економ. Наук: 08.00.04.- Тернопіль: ТНЕУ.- 2016.- 258с.
9. Дзядикевич Ю.В. Шляхи економії електроенергії загального користування в сфері ЖКГ / Ю.В. Дзядикевич, Б.Р. Гевко, Ю.С. Никеруй // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.- 2011. № 6.- С.21-24.
10. Дзядикевич Ю.В. Економія споживання електроенергії в сфері ЖКГ / Ю.В. Дзядикевич, Б.Р. Гевко, Ю.С. Никеруй // Економічний аналіз.- 2011. – № 8.- С. 62–65.
11. Дзядикевич Ю.В. Напрями економії електроенергії в місцях загального користування житлово-комунального господарства / Ю.В. Дзядикевич, Б.Р. Гевко // Інноваційна економіка.- 2013.- № 3 [41].- С.11–15.
12. Гевко Б.Р. Економія електроенергії загального користування та шляхи її досягнення / Б.Р. Гевко // Сталий розвиток економіки.- 2014.- № 3 [25].- С. 212–216.
13. Дзядикевич Ю.В. Економія електроенергії загального користування шляхом використання енергоощадливих джерел світла / Ю.В. Дзядикевич, Б.Р. Гевко // Інноваційна економіка.- 2014.- № 4 [53].- С. 236-240.
14. Гевко Б.Р. Перспективні напрямки покращення енергозбереження в сфері ЖКГ / Б.Р. Гевко // Інноваційна економіка.- 2015.- № 1 [56].- С.166-169.
15. Брич В.Я. Проблеми застосування сонячної енергії в сфері житлово-комунального господарства / В.Я. Брич, Б.Р. Гевко // Інноваційна економіка.- 2016.- № 1-2 [61].- С. 152–157.
16. Дзядикевич Ю.В. Теоретичні і практичні аспекти ресурсозбереження / Ю.В. Дзядикевич, Б.Р. Гевко // Інноваційна економіка. – 2016. – № 3–4 [62]. С. 103–107.
17. Hevko B. Promising Projects of Energy Sаving in Housing and Communal Services of Ukraine // The Advanced Science Jornal (United States).- 2015.- ISSUE 01.- Р. 103-105.
18. Брич В.Я. Встановлення впливу на енерговитрати освітлення місць загального користування на підприємствах, які обслуговують побут людей / В.Я. Брич, Б.Р. Гевко // Матеріали ХІХ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету.- Тернопіль: ТНТУ, 2016.- С.221-222с.
19. Дзядикевич Ю.В. Спосіб живлення електричною енергією місць загального користування. Патент 79185 Україна, МКП Н02J 3/00 / Ю.В. Дзядикевич, Б.Р. Гевко.- № u201212850. Заявлено 12.11.2013. Опубліковано 10.04.2013. Бюл. № 1.
20. Крисоватий А.І. Сонячна панель віконного блока. Патент 97086 Україна, МКП Е06В 7/00 / А.І. Крисоватий, Б.Р. Гевко, В.Я. Брич, І.Г. Ткаченко.- № u201411078. Заявлено 10.10.2014. Опубліковано 25.02.2015. Бюл. № 4.
21. Гевко Р.Б. Віконний блок із сонячною панеллю. Патент 117977 Україна, МКП Е06В 7/00, F24J 2/00 / Р.Б. Гевко, Я.С. Янишин, І.Г. Ткаченко, Ю.В. Дзядикевич, О.М. Стрішинець, Б.В. Погріщук, О.С. Никеруй.- № u201702141. Заяв. 06.03.2017. Опубл. 10.07.2017. Бюл. № 13.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри автомобілівУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора