Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22377

Назва: Substantiation of the parameters of hydraulic overload clutch
Інші назви: Обгрунтування параметрів гідравлічної запобіжної муфти
Автори: Марчук, Роман Михайлович
Комар, Роман Васильович
Дубиняк, Тарас Степанович
Фльонц, Олег Володимирович
Диня, Володимир Іванович
Семенів, Іван Іванович
Marchuk, Roman
Komar, Roman
Dubynyak, Taras
Flonts, Oleg
Dynya, Volodymyr
Semeniv, Ivan
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна;
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», Бережани, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine;
Separated unit of National University of Life and Environmental Sciences „Berezhany Agrotechnical Institute“, Berezhany, Ukraine
Бібліографічний опис: Substantiation of the parameters of hydraulic overload clutch / Roman Marchuk, Roman Komar, Taras Dubynyak, Oleg Flonts, Volodymyr Dynya, Ivan Semeniv // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 86. — № 2. — С. 59–66. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description: Marchuk R., Komar R., Dubynyak T., Flonts O., Dynya V., Semeniv I. (2017) Substantiation of the parameters of hydraulic overload clutch. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 86, no 2, pp. 59-66 [in English].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 86
Дата публікації: 27-жов-2017
Дата подання: 5-кві-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 621.86
Теми: гідравлічна запобіжна муфта
крутний момент
hydraulic overload clutch
torque
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 59-66
Початкова сторінка: 59
Кінцева сторінка: 66
Короткий огляд (реферат): Створення нових типів машин і механізмів транспортно-технологічних систем і їх приводів сприяє подальшому розвитку народного господарства та розширенню їх номенклатури, підвищенню продуктивності праці за рахунок упровадження досягнень науково-технічного прогресу. Наведено нову конструкцію гідравлічної запобіжної муфти підвищеної чутливості, виведено аналітичні залежності для визначення розрахункового крутного моменту залежно від силових і конструктивних параметрів.
Creation of new types of machines and mechanisms of transport and technological systems and their drives contributes to further economic development and expansion of the range, increase productivity through the introduction of scientific and technological progress. New design of hydraulic overload clutch with hypersensitivity has been presented, analytical dependence for determining the estimated torque depending on power and design parameters have been derived.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22377
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Поляков, В.С. Справочник по муфтах [Текст] / В.С. Поляков, И.Д. Барабаш, О.А. Ряховський. – Л.: Машиностроение, 1974. – 352 с.
2. Ряховський, О.А. Спрпавочник по муфтам [Текст] / О.А. Ряховський, С.С. Иванов. – Л.: Политехника, 1991. – 384 с.
3. Тепинкечиев, В.К. Предохранительные устройства от перегрузов станков [Текст] / В.К. Тепинкечиев. – М.: Машиностроение, 1969. – 157 с.
4. Малащенко, В.О. Муфти приводів. Конструкція та приклади розрахунку [Текст] / В.О. Малащенко. – Л.: Львівський національний університет „Львівська політехніка“, 2006. – 196 с.
5. Павлище, В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин [Текст] / В.Т. Павлище. – К.: Вища школа, 1993. – 556 с.
6. Нагорняк, С.Г. Предохранительные механизмы металлообрабатывающего оборудования [Текст] / С.Г. Нагорняк, И.В. Луців. – К.: Техніка, 1992. – 70 с.
7. Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмів [Текст] / Р.М. Рогатинський, І.Б. Гевко, А.Є. Дячун. – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. – 278 с.
8. Гевко, Б.М. Винтовые механизмы сельскохозяйственных машин [Текст] / Б.М. Гевко, Р.М. Рогатинський. – Львов, 1989. – 176 с.
9. Флик, Э.П. Механические приводы сельскохозяйственных машин [Текст] / Э.П. Флик. – М.:1984. – 185 с.
10. Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів: монографія [Текст] / Р.Б. Гевко, А.О. Вітровий, А.І. Пік. – Тернопіль: Астон, 2012. – 204 с.
11. Патент №108267 Муфта запобіжна [Текст] / Гевко Б.М., Марчук Р.М. та інші. Бюл. №13, 2016.
References: 1. Polyakov V.S., Barabash I.D., Ryahovs'kij O.A. Spravochnik po muftah, L.: Mashinostroenie, 1974, 352 p. [In Russian].
2. Ryahovs'kij O.A., Ivanov S.S. Sprpavochnik po muftam, L.: Politekhnika, 1991, 384 p. [In Russian].
3. Tepinkechiev V.K. Predohranitel'nye ustrojstva ot peregruzov stankov, M.: Mashinostroenie, 1969, 157 p. [In Russian].
4. Malashchenko V.O. Mufti privodіv. Konstrukcіya ta prikladi rozrahunku, L'vіv. nac. u-t, „L'vіvs'ka polіtekhnіka“, 2006, 196 p. [In Ukrainian].
5. Pavlishche V.T. Osnovi konstruyuvannya ta rozrahunok detalej mashin, K.: Vishcha shkola, 1993, 556 p. [In Ukrainian].
6. Nagornyak S.G., Lucіv I.V. Predohranitel'nye mekhanizmy metalloobrabatyvayushchego oborudovaniya, K.: Tekhnіka, 1992, 70 p. [In Russian].
7. Naukovo-prikladnі osnovi stvorennya gvintovih transportno-tekhnologіchnih mekhanіzmіv Rogatins'kij R.M., Gevko B.M., Dyachun A.Є., Monografіya, Ternopіl', 2014, 278 p. [In Ukrainian].
8. Gevko B.M., Rogatins'kij R.M. Vintovye mekhanizmy sel'skohozyajstvennyh mashin, L'vov, 1989, 176 p. [In Russian].
9. Flik EH.P. Mekhanicheskie privody sel'skohozyajstvennyh mashin, M., 1984, 185 p. [In Russian].
10. Pіdvishchennya tekhnіchnogo rіvnya gnuchkih gvintovih konveєrіv. Gevko R.B., Vіtrovij A.O., Pіk A.І. Monografіya, Ternopіl', 2012, 204 p. [In Ukrainian].
11. Gevko B.M., Marchuk R.M. ta іnshі. Mufta zapobіzhna, Patent no. 108267, Byul. no. 13, 2016.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем
Вісник ТНТУ, 2017, № 2 (86)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.