Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22375

Назва: Modification of drive roller chain link plates
Інші назви: Модифікація пластин ланок приводних роликових ланцюгів
Автори: Тарова, Марина Юріївна
Фот, Андрій Петрович
Кривий, Петро Дмитрович
Kamenev, Sergey
Tarova, Marina
Fot, Andrey
Kryvyy, Petro
Приналежність: Оренбурзький державний університет, Оренбург, Російська Федерація; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна
Orenburg State University, Orenburg, Russian Federation; Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний опис: Modification of drive roller chain link plates / Sergey Kamenev, Marina Tarova, Andrey Fot, Petro Kryvyy // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 86. — № 2. — С. 41–50. — (Машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description: Kamenev S., Tarova M., Fot A., Kryvyy P. (2017) Modification of drive roller chain link plates. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 86, no 2, pp. 41-50 [in English].
Є частиною видання: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2
Том: 86
Дата публікації: 27-жов-2017
Дата подання: 18-кві-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 621.753.5
Теми: приводний роликовий ланцюг
ланка ланцюга
з’єднувальна пластина
пластина деформованого стану стресу
drive roller chain
chain link
link plate
plate strain-stress state
Кількість сторінок: 10
Діапазон сторінок: 41-50
Початкова сторінка: 41
Кінцева сторінка: 50
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена оцінюванню впливу форми і розмірів пластин ланок приводних роликових ланцюгів на їх напружено-деформований стан. Відзначено, що зниження концентрації напружень у перерізах пластин залежить від їх розмірів і форми. Встановлено оптимальну форму пластин, яка дозволяє суттєво знизити коефіцієнт напружень і тим самим підвищити довговічність ланцюга за опором втоми.
The article deals with the problem of effect assessment on strain-stress state of drive roller chain link plates, their shapes and dimensions. It is noticed that decrease of strain concentration in plates cross-section depends on their dimensions and shape. Optimal plate shape providing sufficient decrease of stress coefficient and thereby increase of chain durability on fatigue resistance is determined.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22375
ISSN: 1727-7108
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.inhydro.ru/docs/InHydro.Chains.pdf
Перелік літератури: 1. Ивашков, И.И. Пластинчатые цепи. Конструирование и расчёт [Текст] / И.И. Ивашков. – М.: ГНТИ машиностроительной литературы, 1960. – 264 с.
2. Цепи высокого качества: каталог фирмы Rexnord Kette GmbH [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.inhydro.ru/docs/InHydro.Chains.pdf.
3. Каменев, С.В. Напряжённо-деформированное состояние пластин звеньев приводных роликовых цепей [Текст] / С.В. Каменев, М.Ю. Лапынина, А.П. Фот, В.И. Чепасов // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2014. – №1. – С. 196 – 202.
4. ГОСТ 13568-97. Цепи приводные роликовые повышенной прочности и точности. Технические условия. – М.: Изд-во стандартов, 1988. – 15 с.
5. ТУ 4173-001-25258449-2001. Цепи приводные роликовые повышенной прочности и точности. – Ульяновск: Ульяновский завод цепей, 2001.
6. Воробьев, Н.В. Цепные передачи: монография [Текст] / Н.В. Воробьев. – М.: Машиностроение, 1968. – 262 с.
7. Фот, А.П. Оценка конструктивно-технологического совершенства приводных цепей [Текст] / А.П. Фот // Вестник ОГУ. – 2012. – № 1. – С. 197 – 199.
References: 1. Ivashkov I.I. Plastinchatye cepi. Konstruirovanie i raschyot, Moskva, GNTI mashinostroitel'noj literatury, 1960, 264 p. [In Russian].
2. Cepi vysokogo kachestva: katalog firmy Rexnord Kette GmbH [E'lektronnyj resurs]. Rezhim dostupa:http://www.inhydro.ru/docs/InHydro.Chains.pdf. [In Russian].
3. Kamenev S.V., Lapynina M.Yu., Fot A.P., Chepasov V.I. Napryazhyonno-deformirovannoe sostoyanie plastin zven'ev privodnyx rolikovyx cepej. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 2014, no. 1, pp. 196 – 202. [In Russian].
4. GOST 13568-97. Cepi privodnye rolikovye povyshennoj prochnosti i tochnosti. Texnicheskie usloviya. Moskva, Izd-vo standartov, 1988, 15 p. [In Russian].
5. TU 4173-001-25258449-2001. Cepi privodnye rolikovye povyshennoj prochnosti i tochnosti. Ul'yanovsk: Ul'yanovskij Zavod Cepej, 2001. [In Russian].
6. Vorob'ev N.V. Cepnye peredachi: monografiya. Moskva, Mashinostroenie, 1968, 262 p. [In Russian].
7. Fot A.P. Ocenka konstruktivno-texnologicheskogo sovershenstva privodnyx cepej. Vestnik OGU, 2012, no. 1, pp. 197 – 199. [In Russian].
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Вісник ТНТУ, 2017, № 2 (86)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.