Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22143

Title: Визначення зусиль деформації еластичної лопаті шнека при її взаємодії із зерновим матеріалом
Authors: Залуцький, Сергій Зіновійович
Гладьо, Юрій Богданович
Гевко, Роман Богданович
Погріщук, Борис Васильович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Тернопільський національний економічний університет
Bibliographic description (Ukraine): Залуцький С.З. Визначення зусиль деформації еластичної лопаті шнека при її взаємодії із зерновим матеріалом / С.З. Залуцький, Ю.Б. Гладьо, Р.Б. Гевко, Б.В. Погріщук // Вісник інженерної академії України.- Київ.- С.13-19.
Journal/Collection: Вісник інженерної академії України
Issue: 2
Issue Date: 2017
Date of entry: 31-Oct-2017
Country (code): UA
UDC: 631.358.42
Keywords: зусилля деформації
еластична лопать
шнек
зернина
направляючий кожух
напружено-деформований стан
Number of pages: 7
Page range: 13-19
Start page: 13
End page: 19
Abstract: На основі проведеного аналізу відомих конструкцій гвинтових робочих органів розроблено конструкцію шнекового робочого органу із секційною еластичною поверхнею. Проведено теоретичне обґрунтування параметрів взаємодії защемленої зерни між еластичним пелюстком і жорсткою внутрішньою поверхнею направляючого кожуха. Визначено критичні зусилля та напруження параметрів взаємодії, які призводять до пошкодження зернового матеріалу, а також наведено рекомендації для їх уникнення.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22143
Copyright owner: © Вісник інженерної академії України, 2017
References (Ukraine): 1. Герман Х. Шнековые машины в технологии ФРГ. Л.: Машиностроение, 1975. -280с.
2. Вітровий А.О., Гевко Р.Б. Силовий аналіз робочого органу гнучкого гвинтового конвеєра // Збірник наукових статей Луцького державного технічного університету "Сільськогосподарські машини".- Луцьк: Видавництво ЛДТУ. -1998. –Вип. 4.- С. 34-36.
3. Гевко Р.Б., Вітровий А.О., Гевко М.Р., Клендій М.Б. Вдосконалення конструкції та обґрунтування параметрів секційного шарнірного робочого органу гнучкого гвинтового конвеєра // Вісник інженерної академії України.- Київ.- 2009.-№1.- С.212-216.
4. Hevko R.B., Klendiy M.B., Klendiy O.M. (2016) – Investigation of a transfer branch of a flexible screw conveyer, INMATEH: Agricultural engineering, vol.48, no.1, pg.29-34, Bucharest.
5. Hevko R.B., Rozum R.I., Klendiy O.M. (2016) – Development of design and investigation of operation processes of loading pipes of screw conveyors, INMATEH: Agricultural engineering, vol.50, no.3, pg.89-94, Bucharest, Romania.
6. Hevko R.B., Yazlyuk B.O., Liubin M.V., Tokarchuk O.A., Klendii O.M., Pankiv V.R. (2017) - Feasibility study of mixture transportration and stirring process in continuous-flow conveyors, INMATEH: Agricultural engineering, vol.51, no.1, pg.49-58, Bucharest, Romania.
7. Гевко Р.Б., Клендій О.М. Методика проведення досліджень шнекового транспортера із запобіжним пристроєм // Сільськогосподарські машини: Збірник наукових статей.- Випуск 24.- Луцьк: Ред.- вид. Відділ Луцького НТУ, 2013.- C. 67 – 75.
8. Гевко Р.Б., Гладьо Ю.Б., Шинкарик М.І., Клендій О.М. Динамічний розрахунок запобіжного пристрою транспортера // Вісник Інженерної академії України. Київ.- 2014.- № 3-4 С.46-52.
9. Бойко А.І., Куликівський В.Л. Дослідження контактної взаємодії зерна в зазорі “виток-кожук” шнекових живильників зерноочисних машин // Науковий вісник НУБіПУ.- К.: Ред-вид. Відділ НУБіПУ, 2011.- Вип.166: Техніка та енергетика АПК.- ч.1- С.267-274.
10. Гевко Р.Б., Вітровий А.О., Пік А.І. Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів: монографія: монографія.- Тернопіль: Астон, 2012.- 204с.
11. Гевко Р.Б. Parameter justification for interworking relationship of elastic screw operating element with grain material / Р.Б.Гевко, Ю.В.Дзядикевич, І.Г.Ткаченко, С.З.Залуцький // Вісник ТНТУ.- Т.: ТНТУ, 2016.- Том 81.- № 1.- С. 77-87.
12. Hevko R.B., Zalutskyi S.Z., Tkachenko I.G., Klendiy O.M. (2015) – Development and investigation of reciprocating screw with flexible helical surface, INMATEH: Agricultural engineering, vol.46, no.2, pg.133-138, Bucharest, Romania.
13. Гевко Р.Б. Залуцький С.З. Розробка конструкції шнека з еластичною гвинтовою поверхнею та результати її експериментальних досліджень // Вісник інженерної академії України. – К., 2015. – № 1. – С.242-247.
14. Крисоватий А.І. Шнек з еластичною гвинтовою поверхнею. Патент України на корисну модель №101095, МПК B65G 33/26, B65G 33/16. / А.І.Крисоватий, Р.Б.Гевко, С.В.Залуцький, І.Г.Ткаченко, М.В.Градова. - № u201502180; заявл. 12.03.2015; опубл. 25.08.2015, Бюл. № 16.
15. Акопян А.В., Заславський А.А. Геометрические свойства кривых второго порядка.- М.: МЦНМО, 2007.- 136с.
16. Попов Е.П. Теория и расчет гибких упругих стержней.- М.: Наука, 1986.- 296с.
17. Артюхин Ю.П. Произвольный изгиб консольного стержня консервативной силой / Казань. Физико-математические науки, Том.155.-кн.2.- 2013.- С.144-157.
18. Прочность, устойчивость, колебания. Справочник в 3-х томах. Том 2. Под. ред. И.А.Биргенра и Я.Г.Пановко. М.:, "Машиностроение", 1968 - 463с.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри автомобілів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ІАУ 2017 №2.docx268,15 kBMicrosoft Word XMLView/Open
IAY_2017_no2.pdf515,99 kBAdobe PDFView/Open
IAY_2017_no2.djvu183,6 kBDjVuView/Open
IAY_2017_no2__COVER.png450,62 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools