Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21955

Title: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Other Titles: Proceeding of the International Conference “In-Service Damage of Materials, its Diagnostics and Prediction”
Bibliographic description (Ukraine): Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування. Праці V Міжнародної науково-технічної конференції, (Тернопіль 19-22 вересня 2017 р.) – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. – 264 с.
Bibliographic description (International): In-Service Damage of Materials, its Diagnostics and Prediction. Proceeding of the International Conference “In-Service Damage of Materials, its Diagnostics and Prediction” Ternopil September 19-22, 2017). – Ternopil: TNTU, 2017 – 264 p.
Conference/Event: Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
International Conference “In-Service Damage of Materials, its Diagnostics and Prediction”
Journal/Collection: Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“
Proceeding of the International Conference “In-Service Damage of Materials, its Diagnostics and Prediction”
Issue Date: 19-Sep-2017
Date of entry: 3-Oct-2017
Publisher: ТНТУ ім. І. Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль, Україна
UDC: 001
539.62
BBK: 72
Number of pages: 264
Abstract: У збірнику висвітлені доповіді V Міжнародної науково-технічної конференції "Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування" (Тернопіль, 19-22 вересня 2017 р.). Розглянуто наступні питання: розсіяне і локалізоване пошкодження матеріалів;діагностування пошкоджень; методи описування і прогнозування пошкоджуваності матеріалів; оцінювання залишкового ресурсу елементів конструкцій.
The book comprises the papers presented at the International Conference “In-Service Damage of Materials, its Diagnostics and Prediction” (Ternopil, September 19-22, 2017). Which consider the following problems: localized and nonlocalized damage of materials; damage diagnostics; methods for describing and predicting material damaging; residual life assessment for structural elements.
Description: Всі права захищені. Жодна з доповідей цього видання не може бути повністю чи частково відтворена або розмножена електронним, механічним, фото- чи будь-яким іншим способом без попереднього письмового погодження з програмним комітетом конференції. Всі доповіді відтворено з дозволу їх авторів. Видавець не несе відповідальності за будь-який збиток, заподіяний особам чи власності внаслідок некоректності наданої в збірнику інформації або при використанні будь-яких методів, виробів чи ідей, які описано в поданих авторами доповідях.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in retrieval system, or transmitted in any means, electronic, mechanical, photo-copying or otherwise, without the prior written permission of the Conference Program Committee. The papers are reproduced by permission of individual authors. No responsibility is assumed by the publisher for any injury and/or damage to persons or property as a matter of products liability, negligence or otherwise, or from any use or operation of any methods, products, instructions or ideas contained in the material herein.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21955
ISBN: 978-966-305-083-6
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
© Ternopil Ivan Pulu’uj National Technical University, 2017
URL for reference material: http://dmdp.tntu.edu.ua/
Content type: Book
Appears in Collections:Ⅴ Міжнародна науково-технічна конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“ (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1ukr_new_2017.pdf306,29 kBAdobe PDFView/Open
conference-logo.png48,47 kBimage/pngView/Open
Program_-_DMDP_2017_-18.09.2017.pdf1,94 MBAdobe PDFView/Open
Zbirnyk_2017_ver3_17.11.2017.pdfпраці конференції13,76 MBAdobe PDFView/Open
Zbirnyk_2017_ver3_17.11.2017.docx36,6 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Zbirnyk_2017_ver3_17_11_2017.djvu12,78 MBDjVuView/Open
Zbirnyk_2017_ver3_17_11_2017__COVER.png182,46 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.