Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21933
Назва: Діалектичний аналіз понять “адаптація” та “адаптивний розвиток”
Автори: Мариненко, Наталія Юріївна
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Мариненко Н.Ю. Діалектичний аналіз понять “адаптація” та “адаптивний розвиток” [Електронний ресурс] / Н. Ю. Мариненко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 13. – Режим доступу до журналу : http://global-national.in.ua
Дата публікації: жов-2016
Видавництво: Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Миколаїв
УДК: 658
Теми: адаптація
адаптивний розвиток
зовнішнє середовище
Діапазон сторінок: 319-324
Короткий огляд (реферат): Проведено діалектичний аналіз понять “адаптація” та “адаптивний розвиток”, на основі отриманих результатів та визначених ознак проаналізованих понять подано авторське визначення поняття “адаптивний розвиток підприємства”. Встановлено характеристики адаптивного розвитку промислового підприємства. Розроблено систему класифікації основних елементів теорій адаптації.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21933
Перелік літератури: 1. Адаптивные системы. Выпуск 1 / Под ред. Л.А. Растригина. – Рига : Изд-во “Зинатне”, 1972. – 156 с. 2. Суслов Ю.Е. Методология и методы управления рациональностью социально-экономических систем : монография / Ю.Е. Суслов, Е.Ю. Суслов. – СПб. : СПбГИПТ, 2005. – 488с. 3. Калайков И. Цивилизация и адаптация / И. Калайков. – М. : “Прогресс”, 1984. – 240 с. 4. Политехнический словарь / Гл. редактор И.И. Артоболевский. – М. : Советская энциклопедия, 1977. – 608 с. 5. Субботин А.Н. Основные принципы научной организации управления промышленным производством / А.Н. Субботин. – К. : Вид-во “Техніка”, 1970. – 84 с. 6. Растригин Л.А. Адаптация сложных систем / Л.А. Растригин. – Рига : Зинатне, 1981. – 375 с. 7. Цыпкин Я.З. Адаптация и обучение в автоматизированных системах / Я.З. Цыпкин. – М. : Наука, 1968. – 400 с. 8. Скурихин В.И. Проектирование систем адаптивного управления производством / В.И. Скурихин, В.А. Забродский, Ю.В. Колейченко. – Х. : Вища школа, 1984. – 387 с. 9. Суховерха Ю.В. Адаптація як інструмент впливу на підприємства: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Ю.В. Суховерха. – Режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.2/298.pdf 10. Pettigrew Andrew M. Competitiveness and the management process / Andrew M. Pettigrew. – Oxford Oxford [u.a.] : Blackwell. – 1988. – 256 p. 11. Richard Whipp. The Management of Strategic and Operational Change / Richard Whipp // Management Research News. – 1988. – Vol. 11, Iss: ½. – Pp.27–28. 12. Jarzabkowski P. Strategy as practice: Recursiveness, adaptation and practices-in-use / Р. Jarzabkowski // Organization Studies, 25.4. – 2004. – Pр. 529–560. 13. Eric Arne Lofquist. Measuring the Effects of Strategic Change on Safety in a High Reliability Organization : Dissertation submitted to the Department of Strategy and Management at the Norwegian School of Economics and Business Administration in partial fulfilment of the requirements for the degree PhD / Eric Arne Lofquist. – 2008. – 216 p. 14. Stensaker I. G. A Change in Plans: A Sense making Perspective on Strategy Implementation : dissertation submitted to the Department of Strategy and Management at the Norwegian School of Economics and Business Administration in partial fulfilment of the requirements for the degree of Dr.Oecon / I. G. Stensaker. – 2002. – 224 р. 15. Ландіна Т.В Організаційно-економічні механізми адаптації підприємства до умов ринку. – К. : Наукова думка, 1994. – 283 с. 16. Буднік М.М. Адаптація промислових підприємств до ринкових умов господарювання : дис. канд. екон. наук : 08.06.01 / М.М. Буднік ; Харківський держ. економічний ун-т. – Харків, 2002. – 199 с. 17. Эфендиев Б. А. Разработка и функционирование адаптивных систем управления организацией / Б. А. Эфендиев // Российское предпринимательство. – 2008. – № 11. – Вып. 1 (22). – С. 21–25. 18. Анохин П. К. Очерки по физиологии функциональных систем / П.К. Анохін. – М. : Медицина. − 1975. – 477 с. 19. Гринько Т. В. Механізм управління адаптивним інноваційним розвитком промислових підприємств : автореф. дис ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Т. В. Гринько ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2012 . – 32 с. 20. Гавриленко О. В. Управление компанией : особенности формирования корпоративной культуры / О. В. Гавриленко // Лизинг. – 2011. – № 8. – С. 43–50. 21. Школьная Т.Б. Адаптивное развитие предприятий пивоваренной промышленности на основе совершенствования ассортиментной политики : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Т.Б. Школьная ; Воронеж. гос. технол. акад. – Воронеж, 2006. – 24 с. 22. Слюсарев А.В. Управление адаптивным развитием комплексной подготовки производства машиностроительного предприятия : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / А.В. Слюсарев ; Сарат. гос. соц.-эконом. ун-т. – Саратов, 2009. – 27 с. 23. Кривенко Е.И. Адаптивное развитие предприятий на основе инноваций : на примере предприятий винодельческой отрасли : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Е.И. Кривенко ; Воронеж. гос. технол. акад. – Воронеж, 2009. – 24 с. 24. Грозний І. С. Аналіз підходів до управління розвитком промислового підприємства / І. С. Грозний // Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища : зб. наук. праць ДонДУУ. Серія “Економіка”. – Т. XIIІ, вип. 224. – Донецьк, 2012. – С. 51–57.
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри економіки та фінансів

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Marynenko.pdf310,46 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора