กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21912
ชื่อเรื่อง: Study guide on “Building Material Science” Part 1“Material Science”
ผู้แต่ง: Kramar, H.M.
Koval, I.V.
Bibliographic description (Ukraine): Kramar H.M. Study guide on “Building Material Science”/ Part 1 “Material science” for students of “Civil Engineering” field of study 6.060101 (full-time study bachelors) // H.M.Kramar, I.V.Koval. – Ternopil, TNTU, 2017. – 128 p.
วันที่เผยแพร่: 2017
สำนักพิมพ์: ТНТУ
Number of pages: 128
รายละเอียด: “Building Material Science” for students of “Civil Engineering” consists of two parts – Part 1 “Material science” and Part 2 “ Modern building materials” and studing sn 1 semesters. Part 1 “Material science” include 16 hours of lectures, 16 hours of labs and 54 hours of individual work. Part 2 “ Modern building materials” has 18 hours of lectures, 18 hours of labs and 54 hours of individual work.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21912
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Навчальні матеріали кафедри будівельної механіки

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Study guide on Civil Engeneering 30.09.16.doc6,56 MBMicrosoft Wordดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น

เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ