Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21213

Title: Психологічні особливості підбору кадрів
Other Titles: Psychological aspects of recruitment
Authors: Лужний, Олег
Lushny, Oleh
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Лужний О. Психологічні особливості підбору кадрів / Олег Лужний // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“, 27-28 квітня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 144–146. — (Секція 4. Соціально-психологічні аспекти в бізнесі).
Bibliographic description (International): Lushny O. (2017) Psykholohichni osoblyvosti pidboru kadriv [Psychological aspects of recruitment]. Proceedings of the students and young scientists international scientific-practical conference “Social and economic issues for economy development” (Tern., 15-16 April 2004), pp. 144-146 [in Ukrainian].
Is part of: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“
Proceedings of the students and young scientists international scientific-practical conference “Social and economic issues for economy development”
Conference/Event: Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“
Journal/Collection: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“
Issue Date: 27-Απρ-2017
Date of entry: 16-Ιου-2017
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
Temporal Coverage: 27-28 квітня 2017 року
15-16 April 2004
UDC: 159.9
Number of pages: 3
Page range: 144-146
Start page: 144
End page: 146
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21213
Copyright owner: © Факультет економіки та менеджменту, 2017; © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Content type: Article
Εμφανίζεται στις συλλογές:Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“ (2017)Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα