Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21182

Назва: Організація високих досягнень як приклад організації з максимальним залученням співробітників
Інші назви: Organization of high achievements as an example of an organization with maximum involvement of employees
Автори: Бабюк, Анастасія
Babiuk, Anastasiia
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine
Бібліографічний опис: Бабюк А. Організація високих досягнень як приклад організації з максимальним залученням співробітників / Анастасія Бабюк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“, 27-28 квітня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 11–12. — (Секція 1. Актуальні проблеми сучасного управління: вітчизняний та зарубіжний досвід).
Bibliographic description: Babiuk A. (2017) Orhanizatsiia vysokykh dosiahnen yak pryklad orhanizatsii z maksymalnym zaluchenniam spivrobitnykiv [Organization of high achievements as an example of an organization with maximum involvement of employees]. Proceedings of the students and young scientists international scientific-practical conference “Social and economic issues for economy development” (Tern., 15-16 April 2004), pp. 11-12 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“
Proceedings of the students and young scientists international scientific-practical conference “Social and economic issues for economy development”
Конференція/захід: Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“
Журнал/збірник: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“
Дата публікації: 27-кві-2017
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 27-28 квітня 2017 року
15-16 April 2004
УДК: 658.310.7
Кількість сторінок: 2
Діапазон сторінок: 11-12
Початкова сторінка: 11
Кінцева сторінка: 12
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21182
Власник авторського права: © Факультет економіки та менеджменту, 2017; © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Перелік літератури: 1. Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Організаційна поведінка, 8-е изд. / пер з англ. під ред. О. Р. Молл. – СПб. : Пітер, 2004.– С. 46-64.
2. Геєць В.М.Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / В.М. Геєць // НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. – 864 с.
3. Шагжина С. Журнал «Все для кадровика» // HR-схемы без проблемы. – № 1. – 2010.
References: 1. Shermerorn Dzh., Khant Dzh., Osborn R. Orhanizatsiina povedinka, 8-e yzd., per z anhl. pid red. O. R. Moll, SPb. : Piter, 2004, P. 46-64.
2. Heiets V.M.Suspilstvo, derzhava, ekonomika: fenomenolohiia vzaiemodii ta rozvytku, V.M. Heiets, NAN Ukrainy, In-t ekon. ta prohnozuv, K., 2009, 864 p.
3. Shahzhina S. Zhurnal "Vse dlia kadrovika", HR-skhemy bez problemy, No 1, 2010.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених „Соціально-економічні аспекти розвитку економіки“ (2017)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.