Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21099
Title: Дослідження впливу управлінських чинників на рівень конкурентоспроможності вітчизняних закладів сфери готельно-ресторанного бізнесу на сучасному етапі
Authors: Нагорняк, Галина Степанівна
Малюта, Людмила Ярославівна
Шерстюк, Роман Петрович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Нагорняк Г.С. Дослідження чинників впливу на рівень конкурентоспроможності вітчизняних закладів сфери готельно-ресторанного бізнесу на сучасному етапі / Г.С. Нагорняк, Л.Я. Малюта, Р.П. Шерстюк // Економіка і управління. - №3(71).- 2016. - С. 77-86.
Conference/Event: 86
Journal/Collection: Економіка і управління
Issue: 3(71)
Issue Date: 2016
Submitted date: 2016
Date of entry: 14-Jun-2017
Publisher: Підготовлено у видавництві та надруковано на поліграфкомбінаті Європейського університету
Country (code): UA
Place of the edition/event: Київ
UDC: 339.137.2
Keywords: direction of development
information technologies
готельно-ресторанний бізнес
заклади сфери готельно-ресторанного бізнесу
конкурентоспроможність підприємства
рівень конкурентоспроможності
чинники впливу
напрямки розвитку
інформаційні технології
hospitality business
institutions in hospitality and restaurant business
competitiveness of institution
the level of competitiveness
factors affecting
Number of pages: 10
77-86
Start page: 77
Abstract: У статті досліджено основні чинники, які безпосередньо впливають на рівень конкурентоспроможності вітчизняних закладів сфери готельно-ресторанного бізнесу на сучасному етапі. Визначено роль впровадження сучасних механізмів розвитку закладів сфери готельно-ресторанного бізнесу. Дано пропозиції з удосконалення управління їх розвитком.
The article deals with the main factors that influence the level of competitiveness of national institutions of restaurant business today. The author determined the value of implementation of modern mechanisms development of institutions of hospitality and restaurant business. The author suggested proposals to improve the management of their development.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21099
ISSN: 2312-7872
Copyright owner: Економіка і управління, 2016
URL for reference material: http://libr.rv.ua/ua/virt/78/
http://prohotelia.com.ua/
http://tourlib.net/statti_ukr/ yashyna.htm
References (Ukraine): 1. Антонова В.А. Конкуренція і управління конкурентоспроможністю підприємств ресторанного господарства [Текст] / В.А. Антонова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. — 2012. — № 1 (21). — С. 54-57;
2. Борисова О.В. Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні [Текст] / О.В. Борисова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. — 2012. — Вип. 1 (2). — С. 331 — 338;
3. Готельно-ресторанний бізнес як основна складова туристичної індустрії [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://libr.rv.ua/ua/virt/78/;
4. Трофименко Л.С. Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі: [навч. посіб.] / Л.С. Трофименко, Г.Б. Мунін, О.О. Гац, — К.: Кондор, 2008. — 370 с.;
5. Портал гостиничного и ресторанного бизнеса [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://prohotelia.com.ua/;
6. П’ятницька Г.Т. Менеджмент ресторанного господарства: [навч. посіб.] / Г.Т. П’ятницька. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. — 373 с.
7. П’ятницька Г.Т. Тенденції розвитку ресторанного господарства в Україні / Г.Т. П’ятницька // Вісник КНТЕУ. — 2004. — № 2 — С. 67-72;
8. Шаповалова О.М. Інноваційна діяльність, як основа підвищення конкурентоспроможності готельного господарства [Текст] / О.М. Шаповалова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — 2013. — № 16. — С. 224—228;
9. Яшина О.В. Особливості розвитку ресторанного господарства в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://tourlib.net/statti_ukr/ yashyna.htm.;
10. Погайдак О.Б. Управління якістю обслуговування на основі комплексно-інноваційних показників (соціогуманітарні аспекти підвищення рівня якості життя) : монографія / О.Б. Погайдак. — Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2012. — 732 с.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doslidjenia_vplyvu_2016.pdfДослідження впливу управлінських чинників на рівень конкурентоспроможності вітчизняних закладів сфери готельно-ресторанного бізнесу на сучасному етапі1,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools