Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20909
Назва: Ефективні комунікації та інформаційні заходи в кризових ситуаціях
Інші назви: Эффективные коммуникации и информационные мероприятия в кризисных ситуациях
Effective communication and information events in a crisis situations
Efektyvni komunikatsii ta informatsiini zakhody v kryzovykhsytuatsiiakh
Автори: Гарматюк, Оксана
Гарматюк, Адріана
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: oksanagar72@ukr.net к.е.н., доцент, кафедра менеджменту у виробничій сфері
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: oksanagar72@ukr.net
Бібліографічний опис: Гарматюк О. Ефективні комунікації та інформаційні заходи в кризових ситуаціях [Електронний ресурс] / Оксана Гарматюк, Адріана Гарматюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 1 (16). — С. 121- 128. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17goovks.pdf.
Bibliographic description: Garmatiuk, O. & Harmatiuk, А. (2017). Efektyvni komunikatsii ta informatsiini zakhody v kryzovykhsytuatsiiakh [Effective communication and information events in a crisis situations]. Socio-Economic Problems and the State. 16 (1), 121-128. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17goovks.pdf
Журнал/збірник: Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"
Випуск/№ : 1(16)
Дата публікації: 31-тра-2017
Дата подання: бер-2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 316.77
JEL: D83
Теми: кризове явище
інформаційні заходи
принципи ефективних комунікацій
причини кризових ситуацій
кризова ситуація
кризисное явление
кризисная ситуация
причины кризисных ситуаций
принципы эффективных коммуникаций
информационные мероприятия
crisis phenomenon
reasons of crisis situations
crisis situation
principles of effective communication
information events
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 121-128
Початкова сторінка: 121
Кінцева сторінка: 128
Серія/номер: ;12
Короткий огляд (реферат): У статті запропоновані принципи ефективних комунікацій та інформаційні заходи в кризових ситуаціях. В результаті дослідження виявлено, що рівень інформації та комунікацій, який необхідний під час кризи, залежить від складності і глибини кризи, а також від кількості та якості контактної аудиторії, інтереси яких зачіпає криза. Тому проведено детальний аналіз причин виникнення кризових ситуацій, здійснено їх класифікацію, на основі чого обґрунтовані теоретичні положення та розроблені практичні рекомендацій щодо створення ефективної системи комунікацій і плану по її розгортанню під час кризи.
В статье предложены принципы эффективных коммуникаций и информационные мероприятия в кризисных ситуациях. В результате исследования выявлено, что уровень информации и коммуникаций, который необходим во время кризиса, зависит от сложности и глубины кризиса, а также от количества и качества контактной аудитории, интересы которых задевает кризис. Поэтому проведен детальный анализ причин возникновения кризисных ситуаций, осуществлена их классификация, на основе чего обоснованы теоретические положения и разработаны практические рекомендации относительно создания эффективной системы коммуникаций и плана по ее развертыванию во время кризиса.
Some principles of effective communication and information events in a crisis situations have been proposed in the article. The conducted research has found that the level of information and communication needed under crisis conditions depends both on complication and depth of crisis, and on the amount and quality of contact audience as well, whose interests are affected by a crisis. For this reason the detailed analysis of crisis situations reasons has been made, their classification has been carried out. Thus, theoretical principles have been substantiated and the practical recommendations have been given concerning the creation of the effective system of communication and its development under crisis conditions.
Опис: Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17goovks.pdf
Спонсорська підтримка: The authors received no direct funding for this research.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20909
ISSN: 2223-3822
Власник авторського права: Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17goovks.pdf
http://stud.com.ua/18773/ekonomika/antikrizove_upravlinnya
Перелік літератури: 1. Антикризове управління: Підручник онлайн / А.Т. Зуб [Електронний ресурс] / http://stud.com.ua/18773/ekonomika/antikrizove_upravlinnya.
2. Гарматюк О.О. Основні підходи до діагностики та подолання кризових явищ на підприємстві // Сучасна економіка: актуальні проблеми та перспективи розвитку: Колективна монографія за ред.. д.е.н., проф.. Прохорової В.В. – Х., «НТМT», 2014. – 296 с. С. 142-149.
3. Зубарєва М.А. Прикладні антикризові PRтехнології : навч. посіб. / М.А. Зубарєва. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 162 с.
References: 1. Zub A.T. Antykryzove upravlinnia [Crisis management] (electronic resource). Available at: http://stud.com.ua/18773/ekonomika/antikrizove_upravlinnya (accessed 23 April 2017).
2. Garmatiuk O.O.(2014) Osnovni pidkhody do diahnostyky ta podolannia kryzovykh yavyshch na pidpryiemstvi [Basic approaches to diagnosing and overcoming the crisis in the enterprise]. Suchasna ekonomika: aktualni problemy ta perspektyvy rozvytku [Modern Economy: Problems and Prospects of Development ]. Kharkiv: NТМT, pp. 142-149.
3. Zubarieva M.A. (2014) Prykladni antykryzovi PR-tekhnolohii [Applications crisis PR- technology]. Ostroh : National University «Ostroh Academy». (in Ukrainian)
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2017, Випуск 1(16)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
17goovks.pdfEfektyvni komunikatsii ta informatsiini zakhody v kryzovykh sytuatsiiakh919,7 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
002_contents_2017_1_16.pdfContent767,08 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Tytul_2017_1_16.pdfTytul834,42 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.