Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20806

Назва: Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмів
Автори: Рогатинський, Роман Михайлович
Гевко, Іван Богданович
Дячун, Андрій Євгвнович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Бібліографічний опис: Рогатинський Р.М. Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно-технологічних механізмів : монографія / Р.М.Рогатинський, І.Б.Гевко, А.Є.Дячун. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2014. – 280 с.
Дата публікації: 2014
Видавництво: ТНТУ імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
УДК: 621.867.42
ББК: 39.9
Кількість сторінок: 280
Короткий огляд (реферат): Розглянуто питання створення нових й удосконалення існуючих конструкцій транспортно - технологічних механізмів з метою забезпечення їх широкої багатофункціональності, механізації й автоматизації виробничих процесів, покращення умов і безпеки праці виробничого персоналу, їх високої продуктивності, безвідмовності та ремонтопридатності. Монографія складається з чотирьох розділів, в яких проведено моделювання та синтез гвинтових транспортно - технологічних механізмів машин, їх приводів; виконано математичне моделювання технологічних параметрів гвинтових механізмів; описано їх експериментальні дослідження, здійснено оптимізації та розроблено методики проектування гвинтових транспортно - технологічних механізмів. Для інженерно-технічних працівників, науковців, аспірантів і студентів.
Зміст: ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ…7-- ВСТУП…8-- РОЗДІЛ 1. МОДЕЛЮВАННЯ ТА СИНТЕЗ ГВИНТОВИХ ТРАНСПОРТНО- ТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ МАШИН І ЇХ ПРИВОДІВ…10-- 1.1. Особливості проектування гвинтових транспортно-технологічних механізмів та аналіз сучасних методів пошуку нових технічних рішень...10-- 1.2. Принципи конструювання і вибору гвинтових конвеєрів з розширеними технологічними можливостями…20-- 1.3. Структурний синтез гвинтових змішувачів методом морфологічного аналізу з ієрархічним групуванням…35-- 1.4. Структурний синтез гвинтових сепараторів методом морфологічного аналізу з ієрархічним групуванням…44-- 1.5. Структурний синтез елементів гвинтових транспортно-технологічних механізмів методом морфологічного аналізу з ієрархічним групуванням…51-- 1.6. Кінематичний синтез гвинтових конвеєрів з розширеними технологічними можливостями методом морфологічного аналізу...61-- 1.7. Методологія вибору запобіжних муфт приводів гвинтових транспортно-технологічних механізмів …65-- 1.8. Взаємозв’язок між конструктивними характеристиками гвинтових систем і захисних механізмів та характером навантаження…71-- РОЗДІЛ 2. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГВИНТОВИХ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ МАШИН …76-- 2.1. Математична модель нелінійних поперечних коливань шнека…76-- 2.2. Математична модель крутильних коливань шнека…91-- 2.3. Вплив імпульсних сил на крутильні коливання шнека…97-- 2.3.1. Резонансні крутильні коливання шнека під дією імпульсних сил…99-- 2.3.2. Дослідження крутильних коливань шнека у випадку дії імпульсних сил...100-- 2.3.3. Стійкість (нестійкість) крутильних коливань шнека під дією імпульсних сил…102-- 2.4. Вплив динамічного процесу на напружений стан шнека…107-- 2.5. Моделювання кінематики транспортованого вантажу та закономірностей навантаження на гвинтові робочі органи…110-- 2.5.1. Дослідження кінематики вантажу та силових параметрів у конвеєрі із гвинтовим робочим органом з постійним кроком витків…110-- 2.5.2. Дослідження кінематики зернового вантажу у конвеєрі із шнеком з поступово зростаючим кроком витків у напрямку руху вантажу…119-- 2.5.3. Дослідження енергосилових параметрів у конвеєрі із шнеком з поступово зростаючим кроком витків у напрямку руху вантажу…128-- 2.6. Дослідження умови роботи гвинтового конвеєра з обертовим циліндричним кожухом…139-- 2.7. Дослідження моменту інерції шнеків гвинтових механізмів…145-- 2.8. Дослідження кінематики руху сипкого вантажу в гвинтовому конічному змішувачі…150-- РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГВИНТОВИХ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ МАШИН ТА ЇХ ПРИВОДІВ …157-- 3.1. Інструментарій для проведення експериментальних досліджень гвинтових транспортно-технологічних механізмів і їх приводів…157-- 3.2. Стендове обладнання для дослідження продуктивності транспортування сипких вантажів гвинтовими конвеєрами…161-- 3.3. Експериментальне устаткування для дослідження процесів змішування сипких матеріалів гвинтовими змішувачами…166-- 3.4. Стендове обладнання з визначення деформаційно-силових характеристик гвинтових робочих органів…170-- 3.5. Експериментальне обладнання для досліджень запобіжних муфт приводів гвинтових транспортно-технологічних механізмів…172-- 3.6. Результати експериментальних досліджень продуктивності гвинтових конвеєрів …176-- 3.6.1. Результати експериментальних досліджень продуктивності жорсткого гвинтового конвеєра з гофрованим робочим органом…176-- 3.6.2. Результати експериментальних досліджень продуктивності гнучких гвинтових конвеєрів з гофрованими та секційними шнеками…180-- 3.7. Результати експериментальних досліджень якості змішування сипких матеріалів гвинтовими механізмами…182-- 3.7.1. Результати експериментальних досліджень якості змішування сипких матеріалів жорстким гвинтовим транспортером-змішувачем…182-- 3.7.2. Результати експериментальних досліджень якості змішування сипких матеріалів гвинтовим змішувачем з пересипом…186-- 3.7.3. Результати експериментальних досліджень якості змішування сипких матеріалів гнучким гвинтовим транспортером-змішувачем…192-- 3.8. Результати експериментальних досліджень з визначення деформаційно- силових характеристик гвинтових механізмів та динамічних навантажень, які виникають у них при пуску…194-- 3.8.1. Результати експериментальних досліджень з визначення крутильної жорсткості гофрованих гнучких гвинтових робочих органів…194-- 3.8.2. Результати експериментальних досліджень з визначення деформаційно- силових характеристик секційних гвинтових робочих органів…197-- 3.8.3. Результати експериментальних досліджень динамічних навантажень при пуску жорсткого гвинтового транспортера-змішувача…198-- 3.8.4. Результати експериментальних досліджень динамічних навантажень, які виникають у гнучкому гвинтовому конвеєрі при пуску…199-- 3.9. Результати експериментальних досліджень конусної запобіжної муфти…201-- 3.10. Результати експериментальних досліджень низькочастотних кулькових запобіжних муфт….206-- РОЗДІЛ 4. ОПТИМІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ ГВИНТОВИХ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ…211-- 4.1. Оптимізація швидкохідних гвинтових конвеєрів за енергоємністю...211-- 4.1.1. Оптимізація вертикальних та круто-нахилених гвинтових конвеєрів….215-- 4.1.2. Оптимізація горизонтальних гвинтових конвеєрів…222-- 4.2. Оптимізація параметрів гвинтового транспортера-змішувача…227-- 4.3. Інженерна методика проектування гвинтових транспортно-технологічних механізмів…238-- 4.4. Методика інженерного розрахунку гвинтових конвеєрів…246-- 4.4.1. Методика інженерного розрахунку вертикальних конвеєрів…246-- 4.4.2. Методика інженерного розрахунку горизонтальних гвинтових конвеєрів...248-- 4.4.3. Методика розрахунку похилих гвинтових конвеєрів…249-- 4.5. Перспективні типи конструкцій та елементів гвинтових транспортно- технологічних механізмів і їх техніко-економічна оцінка…251-- СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ….257-- ДОДАТКИ…266
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20806
ISBN: 978-966-305-059-1
Власник авторського права: © Р.М.Рогатинський, І.Б.Гевко, А.Є.Дячун, 2014; © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2014
Перелік літератури: 1. Адлер Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю. П. Адлер, Е. В. Маркова, Ю. В. Грановский. – М. : Наука, 1976. – 279 с. 2. Альтшуллер Г. С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач / Г. С. Альтшуллер. – Новосибирск : Наука, 1986. – 209 с. 3. Андрейчиков А. В. Компьютерная поддержка изобретательства (методы, системы, примеры применения) / А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. – М. : Машиностроение, 1998. – 478 с. 4. Бабаков И. М. Теория колебаний / И. М. Бабаков. – М. : Наука, 1965. – 560 с. 5. Бертсекас Д. Условная оптимизация и методы множителей. / Д. Бертсекас [пер. с англ.]. – М. : Радио и связь, 1987. – 400 с. 6. Бирюков Б. Н. Машины, создающие машины / Б. Н. Бирюков. – К. : Техніка, 1987. – 143 с. 7. Боголюбов Н. Н. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний / Н. Н. Боголюбов, Ю. А. Митропольский. – М. : Наука, 1974. – 501 с. 8. Бойко И. В. Методы и алгоритмы решения задач оптимизации / И. В. Бойко, Б. Н. Бублик, П. Н. Зинько. – К. : Вища школа, 1983. – 420 с. 9. Буш Г. Я. Основы эвристики для изобретателей / Г. Я. Буш. – Рига : Знание, 1977. – 164 с. 10.Вартабедян В. А. Загальна електротехніка / В. А. Вартабедян. – 3-є вид., переробл. і доп. – К. : Вища школа, 1979. – 320 с. 11.Васильків В. Структура геометричного моделювання об’єктів в уніфікаційному синтезі / В. Васильків // Праці 9-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів – механіків у Львові. – Львів, 2009. – С. 158-160. 12.Гевко Б. М. Технология изготовления спиралей шнеков / Б. М. Гевко. – Львов : Вища школа, 1986. – 128 с. 13.Гевко Б. М. Винтовые подающие механизмы сельскохозяйственных машин / Б. М. Гевко, Р. М. Рогатынский. – Львов : Вища школа, 1989. – 176 с. 14.Гевко Б. М. Оптимизация конструктивных параметров шнековых конвейеров / Б. М. Гевко, P. M. Рогатынский // Изв. вузов. Машиностроение. – 1987. – № 5. – С. 109–114. 15.Гевко І. Б. Визначення динамічних навантажень у гвинтовому змішувачі / І. Б. Гевко, О. Я. Гурик // Вісник НУ «Львівська політехніка»: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2002. – № 442. – С. 90–93. 16.Гевко І. Б. Гвинтові транспортно-технологічні механізми: розрахунок і конструювання / І. Б. Гевко. – Тернопіль: ТДТУ імені Івана Пулюя, 2008. – 307 с. 17.Гевко І. Б. Експериментальне устаткування для дослідження процесів транспортування і змішування сипких матеріалів / І. Б. Гевко, А. І. Пік, В. Б. Левенець // Міжвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка»): «Наукові нотатки» ЛДТУ. – 2008. – Вип. 21. – С. 23–26. 18.Гевко І. Б. Методи прийняття управлінських рішень : підручник / І. Б. Гевко. – К. : Кондор, 2009. – 187 с. 19.Гевко І. Б. Операційний менеджмент: навч. посіб. / І. Б. Гевко. – К. : Кондор, 2005. – 228 с. 20.Гевко І. Б. Оптимізація параметрів процесу змішування порошкових матеріалів гвинтовим змішувачем / І. Б. Гевко, В. Б. Левенець // Всеукраїнський щомісячний науково-технічний і виробничий журнал «Машинознавство». – Львів, 2004. – №7. – С. 44–48. 21.Гевко І. Взаємозв’язок між конструктивними характеристиками гвинтових механічних систем і захисних механізмів та характеристики навантаження / І. Гевко // Вісник ТНТУ. – 2012. – № 3 (67). – С. 217–225. 22.Гевко І. Дослідження моментів інерції гвинтових транспортерів / І. Гевко, А. Дячун, Р. Грудовий // Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. – 2012. – № 16. – С. 201–210. 23.Гевко І. Експериментальні дослідження запобіжних муфт приводів гвинтових механічних систем / І. Гевко // Вісник ТНТУ. – 2011. – Т. 16, № 3. – С. 108–116. 24.Гевко І. Експериментальні дослідження змішування сипких матеріалів гвинтовим змішувачем з пересипом / І. Гевко, Р. Любачівський, А. Дячун // Міжвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка»): «Наукові нотатки» ЛНТУ. – Луцьк, 2011. – Вип. 35. – С. 51–55. 25.Гевко І. Математична модель крутильних коливань шнека / І. Гевко // Матеріали шістнадцятої наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2012. –С. 15. 26.Гевко І. Математична модель нелінійних згинних коливань шнека / І. Гевко // Вісник ТНТУ. – 2012. – № 4 (68). – С. 141-154. 27.Гевко І. Моделювання характеру навантаження на гвинтові робочі органи / І. Гевко // Вісник ТНТУ. – 2011. – Т. 16, № 1. – С. 69–77. 28.Гевко І. Модель вибору запобіжних муфт гвинтових транспортно- технологічних механізмів машин / І. Гевко // Вісник ТДТУ. – 2010. – Т. 15, № 1. – С. 66–72. 29.Гевко І. Синтез змішувачів з гвинтовими робочими органами / І. Гевко, Р. Любачівський, А. Дячун // Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. – 2012. – № 16. – С. 237–246. 30.Гевко І. Система автоматизованого проектування гвинтових транспортно-технологічних механізмів / І. Гевко // Матеріали шістнадцятої наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2012. – С. 11. 31.Гевко І. Структурний синтез гвинтових конвеєрів з розширеними технологічними можливостями методом морфологічного аналізу / І. Гевко, А. Дячун, Р. Любачівський // Вісник СевНТУ. – Серія: Машиноприладобудування та транспорт. – 2012. – Вип. 128/2012. – С. 37–41. 32.Гевко І. Структурний синтез імпульсних запобіжних муфт і шнеків методом морфологічного аналізу / І. Гевко // Вісник ТНТУ. – 2012. – № 3 (67). – С. 121–134. 33.Гевко І. Установка для дослідження змішування сипких матеріалів гвинтовим змішувачем з пересипом / І. Гевко, Р. Любачівський // Матеріали п’ятнадцятої наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2011. – С. 15. 34.Гевко І. Б. Дослідження процесу змішування сипких матеріалів / І. Б. Гевко, О. Я. Гурик, В. Б. Левенець // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2003. – Вип. 60. – С. 155–161. 35.Гевко І. Б. Науково-прикладні основи створення гвинтових транспортно- технологічних механізмів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук : спец. 05. 02.02 «Машинознавство» / І. Б. Гевко. – Львів, 2013. – 42 с. 36.Григор’єв А. М. Комплексна механізація і автоматизація вантажорозвантажувальних і транспортних робіт в машинобудуванні і приладобудуванні / А. М. Григор’єв, П. А. Преображенський. – К. : Наукова думка, 1967. – 116 с. 37.Григорьев А. В. И/ИЛИ-дерево как средство абстрактного представления знаний / А. В. Григорьев, А. А. Каспаров // Cб. трудов Донецкого национального технического университета. – Серия «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка». – 2002. – Выпуск 39. – С. 36–42. 38.Григорьев А. М. Винтовые конвейеры / А. М. Григорьев. – М. : Машиностроение, 1972. – 184 с. 39.Григорьев А. М. Гибкие шнеки / А. М. Григор’єв, П. А. Преображенський. – К. : Знание, 1967. – 98 с. 40.Грудовий Р. Дослідження кінематики руху сипкого вантажу у гвинтовому еліптичному змішувачі / Р. Грудовий, А. Дячун, І. Гевко // Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. – 2012. – № 16. – С. 194–201. 41.Гурик О. Я. Обгрунтування параметрів транспортерів-змішувачів сипких матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 «Сільськогосподарські та меліоративні машини» / О. Я. Гурик. – Тернопіль, 2003. – 20 с. 42.Джонс Д. К. Методы проектирования / Д. К. Джонс [пер. с англ. 2-е изд.]. – М. : Мир, 1986. – 326 с. 43.Дмитрів Д. Оптимізація конструктивних параметрів робочих органів кормозмішувачів / Д. Дмитрів, О. Дудін, О. Рогатинська // Вісник ТНТУ. – 2003. – Т.8, № 4. - С.37-43. 44.Душинський В. В. Основи наукових досліджень. Теорія та практикум з програмним забезпеченням: навчальний посібник / В. В. Душинський. – К. : НТУУ «КПІ», 1998. – 408 с. 45.Дячун А. Винтовой конвейер с вращающимся цилиндричиским кожухом / [А. Дячун, Р. Грудовый, И. Гевко и др.] // Научые труды Русенского университета «Ангел Кънчев»: Сельскохозяйственная техника и технологии. Аграрные науки и ветеринарная медицина. Ремонт и надежность. – 2012. – Том 51, серия 1.1. – С. 31–35. 46.Дячун А. Є. Дослідження кінематики зернового вантажу у конвеєрі із шнеком з поступово зростаючим кроком витків у напрямку руху вантажу [Електронний ресурс] / А. Є. Дячун, І. Б. Гевко, Р. С. Грудовий // ТНТУ, ELARTU - 2013. – 12 c. – Режим доступу до журн. : http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2474. 47.Експериментальне обладнання для дослідження механічних систем / [І. Гевко, І. Брощак, В. Сай та ін.] // Вісник ТНТУ. – Тернопіль, 2011. – Т. 16, № 1. – С. 96–104. 48.Зенков Р. Л. Машины непрерывного транспорта / Р. Л. Зенков, И. И. Ивашков, Л. Н. Колобов. – М. : Машиностроение, 1987. – 320 с. 49.Іванченко Ф. К. Підйомно-транспортні машини / Ф. К. Іванченко. – К. : Вища школа, 1993. – 412 с. 50.Казачковський Н. Н. Программа PowerSuite для настройки преобразователей частоты и устройств плавного пуска (версия 2.3.0): методичні вказівки [для слухачів курсів підвищення кваліфікації та студентів спеціальності 7.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривід»] / Н. Н. Казачковський, Д. В. Якупов. – Дніпропетровськ : НГУ, 2006. – 45 с. 51.Каудерер Г. Нелинейная механика / Каудерер Г.: [пер. с нем. Я. Г. Пановко]. – М. : ИЛ, 1961. – 777 с. 52.Кіндрацький Б. І. Раціональне проектування машинобудівних конструкцій / Б. І. Кіндрацький, Г. Т. Сулим. – Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 2003. – 280 с. 53.Коул Дж. Методы возмущений в прикладной математике / Джулиан Коул: [пер. с англ. А. И. Державиной и В. Н. Диесперова под ред. [с предисл.] О. С. Рыжова]. – М. : Мир, 1972. – 276 с. 54.Кошляков Н. С. Уравнения в частных производных математической физики / Н. С. Кошляков, Э. Б. Глинер, М. М. Смирнов. – М. : Высшая школа, 1970. – 710 с. 55.Кузнецов Ю. М. Прогнозування розвитку технічних систем / [Ю. М. Кузнецов, Р. А. Скляров]; під заг. ред. Ю. М. Кузнецова. – К. : ТОВ «ЗМОК». – ПП «ГНОЗІС», 2004. – 323 с. 56.Кузнєцов Ю. М. Теорія технічних систем / [Ю. М. Кузнєцов, І. В. Луців, С. А. Дубиняк]; під заг. ред. Ю. М. Кузнецова. – Тернопіль : ТНТУ, 1997 – 310 с. 57.Курейчик В. М. Математическое обеспечение конструкторского и технологического проектирования с применением САПР / В. М. Курейчик. – М. : Радио и связь, 1990. – 352 с. 58.Лещук Р. Результати експериментальних досліджень гвинтових перевантажувальних механізмів / Р. Лещук, І. Гевко, Р. Комар // Вісник ТДТУ. – 2003. – Т. 8, № 4. – С.56–61. 59.Ловейкін В. С. До розрахунку швидкохідних гвинтових конвеєрів / В. С. Ловейкін, О. Р. Рогатинська // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – Мелітополь, 2004. – Вип. 21. – С. 130–141. 60.Ловейкін В. С. Оптимізація режимів роботи гвинтових конвеєрів / В. С. Ловейкін, О. Р. Рогатинська // Підйомно-транспортна техніка. – К., 2004. – № 2. – С. 8–15. 61.Макаров Ю. И. Аппараты для смешения сыпучих материалов / Ю. И. Макаров. – М. : Машиностроение, 1973. – 216 с. 62.Мартинців М. П. Динамічні розрахунки гвинтових транспортних механізмів / М. П. Мартинців, І. Б. Гевко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 21.15. – С. 108–118. 63.Механiзми з гвинтовими пристроями / [Б.М. Гевко, М.Г. Данильченко, Р.М. Рогатинський та ін.]. – Львiв : Свiт, 1993. – 208 с. 64.Митропольский Ю. А. Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения / Ю. А. Митропольский. – Київ : Ін-т математики НАН України, 1994. – 231 c. 65.Ногин В. Д. Основы теории оптимизации / В. Д. Ногин, Н. О. Протодьяконов, И. И. Євлампиев. – М. : Высшая школа, 1986. – 146 с. 66.Омельченко А. А. Довiдник по механiзацiї твариницьких i пташиних ферм i комплексів / А. А. Омельченко, Б. Д. Ткач. – К. : Урожай, 1982. – 271 с. 67.Оптимізація режимів роботи та конструктивних параметрів вертикальних гвинтових конвеєрів / [О. Р. Рогатинська, Ю. В. Дудун, Л. Р. Рогатинська та ін.] // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка «Механізація сільськогосподарського виробництва». – 2006. – Т. 2, № 44 – С. 258-264. 68.Остапчук Н. В. Оптимизация технологических процесов на землеперерабатывающих предприятиях / Н. В. Остапчук. – М. : Колос, 1974. – 144 с. 69.Павлище В. Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин / В. Т. Павлище. – К. : Вища школа, 1993. – 556 с. 70.Пилипець М. І. Науково-технологічні основи виробництва навивних заготовок деталей машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук : спец. 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» / М. І. Пилипець. – Львів, 2002. – 35 с. 71.Писаренко Г. С. Колебания упругих систем с учетом рассеяния енергии в материале / Г. С. Писаренко. – Киев : Изд-во АН УССР, 1970. – 379 с. 72.Планирование эксперимента в исследованиях технологических процессов: [пер. с нем.] / [К. Хартан, Э. Лецкий, В. Шефер и др.]. – М. : Мир, 1977. – 552 с. 73.Повилейко Р. П. Человек, машина, красота / Р. П. Повилейко, Л. В. Левицкий. – Новосибирск : Западно-сибирское кн. изд-во, 1969. – 198 с. 74.Половинкин А. И. Основы инженерного творчества: [учеб. пособие для студентов вузов] / А. И. Половинкин. – М. : Машиностроение, 1988. – 368 с. 75.Поляков В. С. Справочник по муфтам / В. С. Поляков, И. Д. Барабаш, О. А. Ряховский. – Л. : Машиностроение, 1974. – 352 с. 76.Пономарев В. И. Винтовые транспортеры / В. И. Пономарев. – М. : Стандартизация и рационализация, 1933. – С. 105–106. 77.Преображенский П. А. Определение оптимальной угловой скорости транспортирующего винта быстроходного шнека / П. А. Преображенский // Тр. КХТИ им. С.М. Кирова. – Кирово, 1965. – Вип. 35. – С. 21–24. 78.Результати експериментальних досліджень продуктивності гвинтового конвеєра / [І. Гевко, А. Дячун, Р. Любачівський та ін.] // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця, 2012. – Вип. 11. – Т. 1 (65). – С. 119–122. 79.Рогатинська О. Р. Обгрунтування параметрів навантаження і конструкцій гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини» / О. Р. Рогатинська. – Тернопіль, 2006. – 20 с. 80.Рогатинський Р. Вплив імпульсних сил на крутильні коливання шнека / Р. Рогатинський, І. Гевко, А. Дячун // Матеріали шістнадцятої наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2012. – С. 62-63. 81.Рогатинський Р. Исследование крутных колебаний шнека / [Р. Рогатинський, И. Гевко, А. Дячун] // Научые труды Русенского университета «Ангел Кънчев»: Сельскохозяйственная техника и технологии. Аграрные науки и ветеринарная медицина. Ремонт и надежность. – 2012. – Том 51, серия 1.1. – С. 42–46. 82.Рогатинський Р. Модель конструювання і вибору гвинтових конвеєрів з розширеними технологічними можливостями / Р. Рогатинський, І. Гевко // Вісник ТНТУ. – 2012. – № 3 (67). – С.197–210. 83.Рогатинський Р. Оптимізація параметрів гвинтових транспортно– технологічних систем / Р. Рогатинський, І. Гевко, Л. Рогатинська // Вісник ТНТУ. –2013. – № 1 (69). – С. 116–125. 84.Рогатинський Р. Оптимізація швидкохідних гвинтових конвеєрів за енергоємністю [Електронний ресурс] / Р. Рогатинський, І. Гевко, О. Рогатинська, Л. Рогатинська // ТНТУ, ELARTU - 2013. – 20 c. – Режим доступу до журн. : http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789 85.Рогатинський Р. М. Механіко-технологічні основи взаємодії шнекових робочих органів із сировиною сільськогосподарського виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук : спец. 05.20.01 «Піднімально- транспортні машини», 05.05.05 «Механізація сільськогосподарського виробництва» / Р. М. Рогатинський. – Київ, 1997. – 52 с. 86.Структурний синтез гвинтових сепараторів методом морфологічного аналізу з ієрархічним групуванням / [І. Гевко, А. Дячун, Л. Рогатинська та ін.] // Вісник ТНТУ. – 2013. – № 1 (69). – С. 131–140. 87.Тепинкевич В. К. Предохранительные устройства от перегрузок станков / В. К. Тепинкевич. – М. : Машиностроение, 1969. – 157 с. 88.Техніко-економічне обґрунтування вибору структури транспортера неперервної дії / [І.Б. Гевко, Д. В. Дмитрів, О. В. Дудін та ін.] // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка: «Механізація сільськогосподарського виробництва». – 2004. – Вип. 29. – С. 350–356. 89.Технологічні основи формоутворення спеціальних профільних гвинтових деталей / [Б. М. Гевко, О. Л. Ляшук, І. Б. Гевко та ін.]. – Тернопіль : ТДТУ імені Івана Пулюя, 2008. – 367 с. 90.Уизем Дж. Линейные и нелинейные волны / Уизем Дж. [пер. с англ. В. В. Жаринова]. – М. : Мир, 1977. – 662 с. 91.Черняев Н. П. Производство комбикормов / Н. П. Черняев. – М. : Агропромиздат, 1989. – 224 с. 92.Chen L.Q. Nonlinear parametric vibration of axially moving beams:asymptotic analysis and differential quadrature verification/ Li-Qun Chen, Bo Wang, Hu Ding// Journal of Physics: Conference Series 181 (2009). – P.1-8. 93.Finan J.S., Hurley W.J. Transitive calibration of the AHP verbal scale / J.S. Finan, W.J.Hurley // European Journal of Operational Reseaarch. – 1999. – V.112. 94.Holland J. H. Adaptation in natural and artificial systems. An introductory analysis with application to biology, control and artificial intelligence. – London: Bradford book edition, 1994. 95.Wong F., Yong Tan P. Neural Networks And Genetic Algorithm For Economic Forecasting // AI in economics and business administration. Institute of systems Science, National University of Singapore, 1999.
Тип вмісту : Book
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації працівників кафедри технології машинобудуванняУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора