Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20794
Назва: Дослідження моделей та методів підтримки прийняття рішень при прогнозуванні якості програмних систем на ранніх стадіях життєвого циклу
Інші назви: Research of decision-making support models and methods in predicting the quality of software in the early stages of their life cycle.
Автори: Любий, Андрій Вікторович
Lubyy, Andriy Victorovych
Бібліографічний опис: Любий А. В. Дослідження моделей та методів підтримки прийняття рішень при прогнозуванні якості програмних систем на ранніх стадіях життєвого циклу : дипломна робота магістра за спеціальністю „8.05010201 — комп’ютерні системи та мережі“/А.В. Любий; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2015. — 127 с.
Bibliographic description: Lubyy A. V. Research of decision-making support models and methods in predicting the quality of software in the early stages of their life cycle: The thesis is submitted for the Master Degree in specialism 8.05010201 – Computer Networks and Systems. - Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, 2015. - 127p.
Дата публікації: 2015
Дата подання: 12-кві-2017
Видавництво: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Тернопіль
Теми: 8.05010201
комп’ютерні системи та мережі
8.05010201
комп’ютерні системи та мережі
8.05010201
комп’ютерні системи та мережі
8.05010201
комп’ютерні системи та мережі
ЯКІСТЬ
ПРОГНОЗУВАННЯ,
ПРОГРАМНА СИСТЕМА
НАДІЙНІСТЬ,
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
QUALITY FORECASTING
SOFTWARE SYSTEMS
RELIABILITY,
DECISION MAKING
Кількість сторінок: 127
Короткий огляд (реферат): У першому розділі дипломної роботи виконано постановку задач дослідження. Визначено, що пріоритетною характеристикою якості ПС є надійність (а саме, її підхарактеристика завершеність). Проаналізовано причинно-наслідкові зв’язки відмов ПС, дефектів у робочих продуктах, помилок розробників та вад застосовуваних процесів. Визначено переваги та недоліки існуючих підходів до встановлення цільових вимог до надійності окремих компонентів ПС. Проаналізовано особливості прогнозування якості програмних систем. У другому розділі дипломної роботи наведено опис обгрунтованих моделей та розробленого методу, призначених для вирішення задач інженерії якості на ранніх стадіях ЖЦ. Запропоновано метод раннього прогнозування надійності програмних застосувань (ПрЗ), що базується на модифікації експоненційної моделі Дж. Муси, яка, на відміну від інших моделей зростання надійності, не потребує даних про відмови і, саме тому, придатна для прогнозування надійності ще до початку системного тестування, за характеристиками ПрЗ, умов його розроблення та експлуатації. У третьому розділі спроектовано архітектуру програмного засобу підтримки прогнозування якості ПС на ранніх стадіях ЖЦ, реалізовано її у вигляді окремого компоненту програмного комплексу управління якістю 5 програмними системами. Проведено експериментальні дослідження розробленого методу. У четвертому розділі розглянуто питання економічної доцільності проведення НДР та впровадження програмного комплексу. У дипломній роботі також розглянуто питання охорони праці, безпеки в надзвичайних ситуаціях та екології
In the first chapter of the thesis written statement of research tasks. Determined that the aircraft priority characteristic quality is reliability (ie completeness of pidharakterystyka). Analyzed causal relationships aircraft failures, defects in work products, errors and defects developers used processes. Advantages and disadvantages of existing approaches to target the requirements for the reliability of the individual components of the aircraft. The features of forecasting quality software systems. In the second chapter of the thesis is a description based models and the methods intended to solve the problems of quality engineering in the early stages of life cycle. A method for the early prediction of the reliability of software applications (PrZ) based on the modified exponential model J. Musa, which, unlike other models increase reliability, does not require data denial, and it is suitable for predicting reliability before the system testing , the characteristics PrZ, conditions for its development and operation. The third part is designed architecture of the software support quality prediction of AC in the early stages of life cycle, it is implemented as a separate component of the software system quality management software systems. Experimental study developed method. The fourth part deals with the question of economic feasibility of conducting research and implementation of software. In the thesis work also deals with issues of safety, security and environmental emergencies.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20794
Тип вмісту : Thesis
Розташовується у зібраннях:8.05010201 — комп’ютерні системи та мережі

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
KSM_Lubiy2015.pdf2,45 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора