Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20658
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни « Методи оптимального управління в економіці» для студентів спеціальності 051« Економіка»» денної та заочної форми навчання
Authors: Гарматій, Наталія Михайлівна
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, кафедра економічної кібернетики
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни « Методи оптимального управління в економіці» для студентів спеціальності 051« Економіка» денної та заочної форми навчання / укл. : Н.М. Гарматій. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. – 54 с.
Issue Date: 2017
Date of entry: 11-May-2017
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Keywords: математичне моделювання
кластерний аналіз
ланцюг Маркова
Number of pages: 54
Abstract: У методичних рекомендаціях на основі діючого законодавства та освітньо-професійної програми з підготовки магістрів, розкрито методику для виконання лабораторних робіт з дисципліни « Методи оптимального управління в економіці»; використання літературних джерел для розкриття та обґрунтування досліджуваної проблеми в науковому та економічному аспекті; використання фактичних даних про результати моделювання процесів ринкової економіки; використання економічних методів для дослідження закономірностей поведінки суб’єктів економіки.
Content: 1. Вступ 2. Лабораторна робота №1 3. Лабораторна робота №2 4. Лабораторна робота №3 5. Лабораторна робота №4 6. Лабораторна робота №5 7. Лабораторна робота №6 8. Питання з курсу " Методи оптимального управління в економіці" 9. Список використаної літератури
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20658
Copyright owner: © Гарматій Н.М., 2017
References (Ukraine): 1. Є.В. Кочура, М.В. Косарев Моделювання макроекономічної динаміки - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 236 с.
2. Е.В. Бережная, В.И. Бережной Математические методы моделирования економических систем- Москва: Финансы и статистика, 2003 - 368 с.
3. А.В. Катренко Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації - Львів: Новий світ, 2003 - 424 с.
4. Э.Ферстер, Б.Ренц Методы корреляционного и регрессионного анализа., М.:Финансы и статистика, 1983. - 186 с.
5. Шимко П.Д. Оптимальное управление экономическими системами – Санкт-Петербург: Издательский дом "Бизнес-пресса", 2004. – 43-76 с.
6. В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др. Экономико-математические методы и прикладные модели / Под ред. В.В. Федосеева – М.: ЮНИТИ, 2002. – 456 с.
7. Албанская Л.В., Бабешко Л.О., Баусов Л.И и др. Экономико-математическое моделирование / Под ред. И.Н. Дрогобыцкого – М.: Экзамен, 2004. – 246 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри економічної кібернетики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичка__лабораторні__Методи оптимального управління_в_ економіці_2017.pdfМетодичні вказівки1,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools