Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20650
Title: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Харчові технології»
Authors: Сторож, Людмила Анатолівна
Дацишин, Катерина Євгенівна
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Харчові технології» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»
Issue Date: Jan-2017
Date of entry: 11-May-2017
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20650
References (Ukraine): 1. Л.Л. Товажнянський, С.І. Бухкало, П.О. Капустенко, Є.І. Орлова Харчові технології у прикладах і задачах: Підручник – К: Центр учбової літератури, 2008. – 576с. 2. В.А. Домарецький, М.В. Остапчук, А.І. Українець Технологія харчових продуктів : Підручник/За ред. д-ра техн..наук, проф.. Українця. – К.:НУХТ,2003. – 572 с. 3. М.О. Янчева, Л.В. Пешук, О.Б. Дроменко Фізико-хімічні та біологічні основи технології м’яса і м’ясопродуктів: Підручник.- К: Центр учбової літератури, 2009. – 303 с. 4. М.М. Клименко, Л.Г. Віннікова, І.Г. Береза Технологія м’яса та м’ясних продуктів: Підручник /За ред. М.М. Клименка. — К.: Вища освіта, 2006. — 640 с. 5. Г.Є. Поліщук, О.В. Грек, Т.А. Скорченко та інш. Технологія молочних продуктів : Підручник. – К.: НУХТ, 2013. – 502 с. 6. Грек О.В., Скорченко Т.А. Технологія сиру кисломолочного та сиркових виробів : Навч. посіб. – К.: НУХТ, 2009. – 235 с. 7. Генералова Н.А., Захарова Л.М. Экспертиза молочных продуктов.–Лабораторный практикум. — КемТИПП, Кемерово, 2006. — 160 с. 8. А.П. Нечаев, С.Е. Траунберберг, А.А. Кочеткова и др Пищевая химия: лабораторный практикум: Пособие для вузов / Под ред. А.П. Нечаева . – СПб.:ГИОРД. — 2006. — 304 с. 9. Г. І. Подпрятов, Л. Ф. Скалецька, А. М. Сень- ков, В. С. Хилевич Зберігання і переробка продукції рослинництва : Навч. посібник. — К.: Мета, 2002. — 495 с. 10. Лабораторный практикум по общей технологии пищевых производств/ Под ред . д.т.н., проф. Л.П. Ковальськой. — М.:Агропромиздат, 1991. 11. Архіпов В. В., Іванникова Т. В., Архіпова А. В. Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані; Навчальний посібник. — К.: Фірма «ІЙКОС», Центр навчальної літератури, 2007. — 382 с. 12. Шумило Г.І. Технологія приготування їжі: Навч. посіб. — К.: «Кондор». — 2003. — 506 с. 13. Флауменбаум Б.Л., Кротов Є.Г., Загібалов О.Ф. та ін. Технологія консервування плодів, овочів, м'яса і риби : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Б.Л. Флауменбаума. — К. : Вища школа. — 1995. — 301 с. 14. Валуйко Г.Г. Технологія вина: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г.Г. Валуйко, В.А. Домарецький, В.О. Загоруйко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 592 с.
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри харчової біотехнології і хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка_брошура Харчові технології.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools