กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/945

ชื่อเรื่อง: Витяг з публікації тез конференцій ТНТУ в інституційному репозитарії ELARTU
ผู้แต่ง: Дубик, Сергій Орестович
Dubyk, Serhij
วันที่เผยแพร่: 19-เมษ-2011
Date of entry: 19-เมษ-2011
คำสำคัญ: ELARTU
самоархівування
บทคัดย่อ: Витяг з 1) „Робота з інституційним репозитарієм ELARTU: Методичні рекомендації“ (http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/223), 2) „Публікація тез конференцій ТДТУ в інституційному репозитарії ELARTU“ (http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/320).
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/945
Content type: Working Paper
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Методичні матеріали щодо ELARTUรายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น

เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ