Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/873
Title: Деякі аспекти покращення комерційної діяльності підприємств машинобудівного комплексу
Authors: Кузь, Тетяна Іванівна
Bibliographic description (Ukraine): Кузь Т. Деякі аспекти покращення комерційної діяльності підприємств машинобудівного комплексу / Кузь Т. // Галицький економічний вісник. — 2010. — №4(29). — с.80-85 - (проблеми мікро- та макроекономіки України)
Issue Date: 2010
Date of entry: 29-Mar-2011
Publisher: Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя
UDC: 658.5
Keywords: машинобудівний комплекс
сировина
технологічні процеси
товар
конкурентні стратегії
Abstract: Розглянуто аспекти покращення комерційної діяльності підприємств машинобудівного комплексу, виявлено ряд економічних чинників, що впливають на розміщення підприємств машинобудівної галузі, висвітлено процес створення нового товару.
The aspects of improving the business machine-building enterprises, activitty are analysed zone economic factors affecting the location of machine-building industry enterprises are found. The process of creation new good is described.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/873
Copyright owner: © „Галицький економічний вісник“
Publications status : Опубліковано раніше
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2010, № 4Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.