Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/860
Title: Управління диверсифікацією в контексті реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку підприємств
Authors: Язлюк, Борис Олегович
Bibliographic description (Ukraine): Язлюк Б. Управління диверсифікацією в контексті реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку підприємств / Язлюк Б. // Галицький економічний вісник. — 2010. — №4(29). — с.86-91 - (проблеми мікро- та макроекономіки України)
Issue Date: 2010
Publisher: Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя
UDC: 330.322.2
628.91
Keywords: управління диверсифікацією
оцінка
інвестиційно-інноваційні проекти
ефективність
стратегія розвитку
Abstract: Обґрунтовано сутність управління та особливості використання диверсифікації при формуванні інвестиційно-інноваційних проектів. Визначено принципи залучення інвестицій в інновації.
The essence of management and features of diversification in the formation of investment and innovation projects. The are define the principles of investment in innovation.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/860
Copyright owner: © „Галицький економічний вісник“
Publications status : Опубліковано раніше
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2010, № 4Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.