Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/855
Title: Напрями та перспективи конвергенції митних відносин у глобальному просторі
Authors: Іващук, Ірина Олегівна
Bibliographic description (Ukraine): Іващук І. Напрями та перспективи конвергенції митних відносин у глобальному просторі / Іващук І. // Галицький економічний вісник. — 2010. — №4(29). — с.24-30 - (світова економіка й міжнародні економічні відносини)
Issue Date: 2010
Publisher: Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя
UDC: 339.543
Keywords: міжнародна торгівля
митна політика
митні відносини
митні процедури
конвергенція в митній сфері
митна вартість
митна логістика
СОТ
ВМО
Abstract: Розглянуто особливості розвитку митних відносин, що проявляються в процесі економічного співробітництва країн в умовах глобальних трансформацій, наведено їх класифікацію. Обґрунтовано роль міжнародних організацій у конвергенції митних відносин. Проаналізовано основні положення Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур. Доведено необхідність спрощення митних процедур на основі запровадження інформаційних технологій.
In article it is considered features of development of customs relations which are shown in the course of economic cooperation of the countries in the conditions of global transformations, their classification is spent. It is analysed substantive provisions of the International convention on the simplification and harmonisation of customs procedures. Necessity of simplification of customs procedures on the basis of introduction of information technology is finished.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/855
Copyright owner: © „Галицький економічний вісник“
Publications status : Опубліковано раніше
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2010, № 4Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.