Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/835
Title: Сучасний еколого-економічний стан лісових ресурсів та перспективи ефективного їх використання
Authors: Шлійко, Антоніна Володимирівна
Bibliographic description (Ukraine): А.Шлійко. Сучасний еколого-економічний стан лісових ресурсів та перспективи ефективного їх використання/ А.Шлійко // Галицький економічний вісник. — 2010. — №3(28).— с.56-61 - (проблеми мікро та макроекономіки України)
Issue Date: 2010
Date of entry: 24-Mar-2011
Publisher: Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль, Україна
UDC: 351.744
Keywords: лісові ресурси
лісове господарство
агроландшафт
лісовий фонд
раціональне лісовідновлення
ефективність використання
підприємницька діяльність
соціально–екологічна функція
Abstract: У статті представлені результати оцінки стану лісових ресурсів, їхньої біопродуктивності й стійкості, виконання ними ресурсних, захисних, середовищетвірних, кліматорегулювальних та інших соціально–екологічних функцій. Реалізація поточних і cтратегічних завдань щодо ефективного їх використання дасть змогу наблизити лісистість території Тернопільської області до її оптимального значення, сприятиме захисту земель від водної та вітрової ерозій, забезпечить захист водних об’єктів від розмивання і замулення, створить об’єктивні передумови для формування стійких агролісоландшафтів, значно посилить екологічну роль лісових і лісоаграрних екосистем.
In the article the presented results of estimation of the state of forest resources, their bioproduktivnosti and firmness, implementation, by them resource, protective, seredovischetvirnikh, klimatoregulyuval'nikh and other social-and-ecological functions. Realization of active and perspective jobs in relation to the prospect of their effective use will enable to approach wooded of territory of the Ternopil area to its optimum value, will be instrumental in protecting of earths from water and wind erosions, will provide defence of water objects.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/835
Copyright owner: © „Галицький економічний вісник“
Publications status : Опубліковано раніше
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2010, № 3Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.