Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/778

Title: Газоабразивне зношування електродугових покривів з порошкових дротів за підвищеної температури
Other Titles: High temperature gasabrasive wear of electric arc sprayed coating from flux cored wires
Authors: Студент, Михайло Михайлович
Student, M.
Bibliographic description (Ukraine): Студент М.Газоабразивне зношування електродугових покривів з порошкових дротів за підвищеної температури / Студент М. // Вісник ТНТУ. — 2010. — Том 15. — № 4. — С.20-26. — (механіка та матеріалознавство).
Issue Date: 12-Nov-2010
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль, Україна
UDC: 621.921
621.81.004
620.178.16
Keywords: електрометалізаційні покриви
порошковий дріт
хімічна гетерогенність покривів
жаростійкість
газоабразивна зносостійкість
electric arc sprayed coating
flux cored wire
chemical heterogeneity of coatings
heat resistance
gasabrasive wear resistance
Abstract: Розкрито загальні закономірності впливу хімічної гетерогенності електродугових покривів з порошкових дротів на їх жаростійкість. Показано, що рівень напружень 1-го роду в таких покривах залежить від інтенсивності протікання двох процесів. Перший з них - внутрішнє окиснення, яке збільшує їх об’єм та спричиняє напруження розтягу, а другий – виділення дисперсних фаз, яке зменшує об’єм та викликає у покриві напруження стиску. Експериментально показано, що газоабразивна зносостійкість покривів з ПД зростає зі збільшенням тривалості їх витримування та з підвищенням температури випроб. Це зумовлено збільшенням твердості покривів за рахунок дисперсійного твердіння та перетворенням залишкових напружень розтягу в покривах у напруження стиску.
It was revealed the common relationships of the chemical heterogeneity effect of the electric arc sprayed coating from the flux cored wires on its heat resistance. It was shown that coating stress level varies depending on the intensities of two processes. First of them is internal oxidation, which increases the coating volume, and causes the compressive coating stress. The second one is the separation of dispersed phases, which decreases the coating volume and causes the tension coating stress. It was experimentally shown that gasabrasive wear resistance of coatings from the flux cored wires is increased with increasing of time and temperature of specimen holding at high temperature. It is caused by hardening of coatings due to precipitation hardening and transformation of coating stress level from tension to compressive one.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/778
ISSN: 1727-7108
Copyright owner: © „Вісник Тернопільського національного технічного університету“
Publications status : Опубліковано раніше
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2010, Том 15, № 4Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.