Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/729
Title: Економічна конституція україни – основний економічний закон держави
Authors: Андрушків, Богдан Миколайович
Кирич, Наталія Богданівна
Стойко, Ігор
Bibliographic description (Ukraine): Б.Андрушків. Економічна конституція України – основний економічний закон держави / Б.Андрушків, Н.Кирич, І.Стойко // Галицький економічний вісник. — 2010. — №2(27).— с.46-52 - (економіка України)
Issue Date: 2010
Date of entry: 17-Jan-2011
Publisher: Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль, Україна
UDC: 658.3
Keywords: Економічна конституція України
Основний економічний закон
інституційні засади
держава
повний регіональний господарський розрахунок
Abstract: В сьогоднішніх політичних умовах обґрунтованою і виправданою є необхідність розробки і упровадження Економічної Конституції України (ЕКУ) – Основного Економічного Закону держави, згідно з яким функціонування національної економіки повинно забезпечувати: планово-економічне і фінансове бачення перспектив розвитку конкурентних галузей національної економіки з науково обґрунтованими податковими можливостями регіонів; економічний захист вітчизняного товаровиробник; соціальний захист громадян; чесний, вчасний і справедливий розподіл і перерозподіл прибутків, сукупного суспільного продукту; створення умов і зацікавленості у творчій праці; реалізації соціальної політики.
In today's political environment is reasonable and justifiable need for the development and implementation of the Economic Constitution of Ukraine (ECU) - Basic Economic Law of the state, whereby the operation of the national economy should provide: economical and financial vision of competitive branches of national economy with reasonable tax research capabilities regions, economic protection of domestic producers, social protection, honest, timely and equitable distribution and redistribution of income, gross social product, creating conditions and interest in the creative labor of social policy.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/729
Copyright owner: © „Галицький економічний вісник“
Publications status : Опубліковано раніше
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2010, № 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.