Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/713
Title: Особливості формування національної стратегії подолання міжнародного цифрового розриву та розбудови всеохоплюючого інформаційного суспільства
Authors: Данильченко, Леся
Bibliographic description (Ukraine): Л.Данильченко. Особливості формування національної стратегії подолання міжнародного цифрового розриву та розбудови всеохоплюючого інформаційного суспільства / Р.Козловський // Галицький економічний вісник. — 2010. — №2(27).— с.17-26 - (світова економіка й міжнародні економічні відносини)
Issue Date: 2010
Date of entry: 13-Jan-2011
Publisher: Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль, Україна
UDC: 339.926
330.341.1
Keywords: цифровий розрив
інформаційне суспільство
Е-готовність
Індекс мережевої готовності
ІКТ-сектор
стратегія подолання цифрового розриву
Abstract: У статті визначено роль та місце України у глобальних процесах інформатизації суспільно-економічного життя, виокремлено та проаналізовано головні сильні та слабкі сторони національної готовності до участі у інформаційній економіці та використання можливостей, що відкриваються завдяки сучасним ІКТ. Визначено основі шляхи ефективного використання сильних сторін національної Е-готовності та вказано на напрями мінімізації негативних сторін. Запропоновано модель національної стратегії подолання цифрового розриву та розбудови всеохоплюючого інформаційного суспільства, націленого на економічне зростання і розвиток.
The role and place of Ukraine in the global processes of socioeconomic life informatization are identified in the paper, as well as the main strengths and weaknesses of the national readiness to information economy and exploiting the opportunities, which modern ICTs carry, are distinguished. The key ways of effective national E-readiness strengths usage are suggested, as well as the main ways of national E-readiness weaknesses minimization are pointed in the paper. The model of the national strategy aimed at bridging the digital divide and building an inclusive information society, directed towards economic growth and development, is suggested in the paper.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/713
ISSN: 1727-7108
Copyright owner: © „Галицький економічний вісник“
Publications status : Опубліковано раніше
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2010, № 2Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.