Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7087

Назва: Інтелектуальна система міат на основі мобільних інформаційних технологій
Інші назви: Intellectual system miat based on mobile information technologies
Автори: Пасічник, Володимир Володимирович
Савчук, В. В.
Pasichnyk, V. V.
Savchuk, V. V.
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка», Україна
Бібліографічний опис: Пасічник В. В. Інтелектуальна система міат на основі мобільних інформаційних технологій / Пасічник В. В., Савчук В. В. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу“, 15-17 жовтня 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 235-237. — (Секція моделювання та інформатизація ринку туристичних послуг регіону).
Bibliographic description: Pasichnyk V. V., Savchuk V. V. (2015) Intelektualna systema miat na osnovi mobilnykh informatsiinykh tekhnolohii [Intellectual system miat based on mobile information technologies]. Proceedings of the international scientific-practical conference "Modern peculiarities of the innovation resource creation and management for the regional tourism and recreation development with youth resource involvement" (Tern., 15-17 october 2015), pp. 235-237 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу“
Proceedings of the international scientific-practical conference "Modern peculiarities of the innovation resource creation and management for the regional tourism and recreation development with youth resource involvement"
Дата публікації: 15-жов-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 15-17 жовтня 2015 року
15-17 october 2015
УДК: 004.891.2
Діапазон сторінок: 235-237
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7087
ISBN: 978-617-7331-09-3
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.dcs.gla.ac.uk/~matthew/papers/ECSCW2003.pdf
https://vk.com/feed?section=notifications&w=wall-36752538_55760
http://thinkdigital.travel/who-are-we/
http://www.ifitt.org/meet-ifitt/
http://blogs.bournemouth.ac.uk/etourismlab/about-us/
http://www.webatelier.net
https://support.google.com/maps/answer/144349?hl=en&ref_topic=3092425
Перелік літератури: 1. Chalmers M. Tourism and mobile technology // Matthew Chalmers – Access mode: http://www.dcs.gla.ac.uk/~matthew/papers/ECSCW2003.pdf
2. Як ви плануєте туристичну подорож? // Вконтакті. – Режим доступу: https://vk.com/feed?section=notifications&w=wall-36752538_55760
3. Who we are? // Digital tourism Think Tank. – Access mode: http://thinkdigital.travel/who-are-we/
4. Outline and mission // IFITT. – Access mode: http://www.ifitt.org/meet-ifitt/
5. About us // eTourismLab. Bournemouth University. – Access mode: http://blogs.bournemouth.ac.uk/etourismlab/about-us/
6. Welcome to the webteilier.net Lab // Webteilier.net. – Access mode: http://www.webatelier.net
7. Пасічник В.В. Інтелектуальна інформаційна система туристичного спрямування на основі мобільних технологій/ В.В. Пасічник, В. В. Єгорова // Збірник статтей. Математика. Інформаційні технології. Освіта. - Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки м. Луцьк, 2015. - № 2. - С. 151-157.
8. Google Maps overview, Google Maps Help. – Access mode: https://support.google.com/maps/answer/144349?hl=en&ref_topic=3092425
References: 1. Chalmers M. Tourism and mobile technology, Matthew Chalmers – Access mode: http://www.dcs.gla.ac.uk/~matthew/papers/ECSCW2003.pdf
2. Yak vy planuiete turystychnu podorozh?, Vkontakti, Access mode: https://vk.com/feed?section=notifications&w=wall-36752538_55760
3. Who we are?, Digital tourism Think Tank, Access mode: http://thinkdigital.travel/who-are-we/
4. Outline and mission, IFITT, Access mode: http://www.ifitt.org/meet-ifitt/
5. About us, eTourismLab. Bournemouth University, Access mode: http://blogs.bournemouth.ac.uk/etourismlab/about-us/
6. Welcome to the webteilier.net Lab, Webteilier.net, Access mode: http://www.webatelier.net
7. Pasichnyk V.V. Intelektualna informatsiina systema turystychnoho spriamuvannia na osnovi mobilnykh tekhnolohii/ V.V. Pasichnyk, V. V. Yehorova, Zbirnyk stattei. Matematyka. Informatsiini tekhnolohii. Osvita, Skhidnoievropeiskyi natsionalnyi universytet im. Lesi Ukrainky m. Lutsk, 2015, No 2, P. 151-157.
8. Google Maps overview, Google Maps Help, Access mode: https://support.google.com/maps/answer/144349?hl=en&ref_topic=3092425
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Сучасні особлив. формув. і управл. іннов. потенціалом регіон. розвитку туризму та рекреації із залуч. молод. ресурсу (2015)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.