Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7083

Назва: Онтологічне моделювання природомовних інтерфейсів туристичних інформаційних систем
Інші назви: The ontological modeling of natural language interfaces of travel information systems
Автори: Кульчицький, І. М.
Скубій, М. Ю.
Kulchytskyy, I. M.
Skubij, M. Y.
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка», Україна
Бібліографічний опис: Кульчицький І. М. Онтологічне моделювання природомовних інтерфейсів туристичних інформаційних систем / Кульчицький І. М., Скубій М. Ю. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу“, 15-17 жовтня 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 223-225. — (Секція моделювання та інформатизація ринку туристичних послуг регіону).
Bibliographic description: Kulchytskyy I. M., Skubij M. Y. (2015) Ontolohichne modeliuvannia pryrodomovnykh interfeisiv turystychnykh informatsiinykh system [The ontological modeling of natural language interfaces of travel information systems]. Proceedings of the international scientific-practical conference "Modern peculiarities of the innovation resource creation and management for the regional tourism and recreation development with youth resource involvement" (Tern., 15-17 october 2015), pp. 223-225 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу“
Proceedings of the international scientific-practical conference "Modern peculiarities of the innovation resource creation and management for the regional tourism and recreation development with youth resource involvement"
Дата публікації: 15-жов-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 15-17 жовтня 2015 року
15-17 october 2015
УДК: 004.891.2
Діапазон сторінок: 223-225
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7083
ISBN: 978-617-7331-09-3
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://journal.tourgune.org/
http://www.springer.com/business+%26+management/business+information+systems/book/978-3-319-03972-5
Перелік літератури: 1. Виклюк Я. І. Математичне моделювання об’єктів туристичної галузі : монографія / Я. І. Виклюк. — Чернівці : Книги – ХХІ, 2010. — 340 с
2. Бази знань інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень[Текст] : монографія / В. В. Литвин ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 237 с.
3. Serna A. Ontologías del sector turístico / Ainhoa Serna, Jon Kepa Gerrikagoitia, Aurkene Alzua-Sorzabal, Unai Bernabe // Journal of tourism and human mobility. – 2013. –Access mode: http://journal.tourgune.org/
4. Neuhofer B. High Tech for High Touch Experiences: A Case Study From the Hospitality Industry / Barbara Neuhofer, Dimitrios Buhalis, Adele Ladkin // Information and communication technologies in tourism. – 2013 . — Access mode:http://www.springer.com/business+%26+management/business+information+systems/book/978-3-319-03972-5
5. Kalbaska N. eLearning Courses Offered by Tourism Destinations: Factors Affecting Participation and Awareness Among British and Indian Travel Agents / Nadzeya Kalbaska; Lorenzo Cantoni // Information and Communication Technologies in Tourism, ENTER 2014. – Springer Heidelberg New York. – P. 763–775.
References: 1. Vykliuk Ya. I. Matematychne modeliuvannia obiektiv turystychnoi haluzi : monograph, Ya. I. Vykliuk, Chernivtsi : Knyhy – KhKhI, 2010, 340 s
2. Bazy znan intelektualnykh system pidtrymky pryiniattia rishen[Text] : monograph, V. V. Lytvyn ; Nats. un-t "Lviv. politekhnika", Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2011, 237 p.
3. Serna A. Ontologías del sector turístico, Ainhoa Serna, Jon Kepa Gerrikagoitia, Aurkene Alzua-Sorzabal, Unai Bernabe, Journal of tourism and human mobility, 2013. –Access mode: http://journal.tourgune.org/
4. Neuhofer B. High Tech for High Touch Experiences: A Case Study From the Hospitality Industry, Barbara Neuhofer, Dimitrios Buhalis, Adele Ladkin, Information and communication technologies in tourism, 2013 , Access mode:http://www.springer.com/business+%26+management/business+information+systems/book/978-3-319-03972-5
5. Kalbaska N. eLearning Courses Offered by Tourism Destinations: Factors Affecting Participation and Awareness Among British and Indian Travel Agents, Nadzeya Kalbaska; Lorenzo Cantoni, Information and Communication Technologies in Tourism, ENTER 2014, Springer Heidelberg New York, P. 763–775.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Сучасні особлив. формув. і управл. іннов. потенціалом регіон. розвитку туризму та рекреації із залуч. молод. ресурсу (2015)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.