Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6521

Назва: Оцінка якості меду натурального, виробленого в різних регіонах України
Інші назви: Honey quality estimation of natural honey produced in different Ukraine regions
Автори: Лисенко, Г. Л.
Леппа, А. Л.
Боднарчук, І. М.
Lysenko, A. L.
Leppa, A. L.
Bodnarchyk, I. M.
Приналежність: Харківська державна зооветеринарна академія. м. Харків, Україна
Бібліографічний опис: Лисенко Г. Оцінка якості меду натурального, виробленого в різних регіонах України / Г. Лисенко, А. Леппа, І. Боднарчук // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“, 8-9 жовтня 2015 р. — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 188-189. — (Секція стандартизація, сертифікація сировини і харчових продуктів).
Bibliographic description: Lysenko A. L., Leppa A. L., Bodnarchyk I. M. (2015) Otsinka yakosti medu naturalnoho, vyroblenoho v riznykh rehionakh Ukrainy [Honey quality estimation of natural honey produced in different Ukraine regions]. Book of abstracts International scientific and technical conference "State and prospects of food science and industry" (Tern., 8-9 October 2015), pp. 188-189 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“
Book of abstracts International scientific and technical conference "State and prospects of food science and industry"
Дата публікації: 8-жов-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 8-9 жовтня 2015 р.
8-9 October 2015
УДК: 638.162
Діапазон сторінок: 188-189
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6521
Власник авторського права: © Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015
Перелік літератури: 1. Даниленко М. А. Конгрес – це здійснення обміну досвідом / М. А. Даниленко // Пасіка. - 2012. - №1 (225). - С. 13-17.
2. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва / [ Якубчак О. М., Хоменко В. І., Мельничук С. Д. та ін.]; за ред. О. М. Якубчак, В. І. Хоменка. – Київ: 2005. – 800 с.
3. Звягина А. П. Пищевая ценность сахара и меда / А. П. Звягина, Н. М. Алтухов // Пчеловодство. – 2010. - №1. – С. 52-53.
4. Мед натуральний. Технічні вимоги: ДСТУ 4497:2005. - [Чинний від 2007-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – (Національний стандарт України).
5. Стряпунин И.А. Полезное о меде / И. А. Стряпунин. - М.: Знание, 2003. – 132 с.
References: 1. Danylenko M. A. Konhres – tse zdiisnennia obminu dosvidom, M. A. Danylenko, Pasika. - 2012. - No 1 (225). - P. 13-17.
2. Veterynarno-sanitarna ekspertyza z osnovamy tekhnolohii i standartyzatsii produktiv tvarynnytstva, [ Yakubchak O. M., Khomenko V. I., Melnychuk S. D. and other]; ed. O. M. Yakubchak, V. I. Khomenka. – Kyiv: 2005. – 800 p.
3. Zviahina A. P. Pishchevaia tsennost sakhara i meda, A. P. Zviahina, N. M. Altukhov, Pchelovodstvo. – 2010. - No 1. – P. 52-53.
4. Med naturalnyi. Tekhnichni vymohy: DSTU 4497:2005. - [Chynnyi vid 2007-01-01]. – K.: Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2007. – (Natsionalnyi standart Ukrainy).
5. Striapunin I.A. Poleznoe o mede, I. A. Striapunin. - M.: Znanie, 2003. – 132 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ (2015)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.