Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6481

Назва: Качественная характеристика кукурузного глютена
Інші назви: The qualitative characteristic corn of gluten
Автори: Rukshan, Ludmila
Smeshkov, Vitaly
Рукшан, Людмила
Смешков, Виталий
Приналежність: Учреждение образования «Могилевский государственный университет продовольствия», Беларусь
Бібліографічний опис: Рукшан Л. Качественная характеристика кукурузного глютена / Людмила Рукшан, Виталий Смешков // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“, 8-9 жовтня 2015 р. — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 124-125. — (Секція харчова хімія і біотехнологія).
Bibliographic description: Rukshan L., Smeshkov V. (2015) Kachestvennaia kharakteristika kukuruznoho hliutena [The qualitative characteristic corn of gluten]. Book of abstracts International scientific and technical conference "State and prospects of food science and industry" (Tern., 8-9 October 2015), pp. 124-125 [in Russian].
Є частиною видання: Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“
Book of abstracts International scientific and technical conference "State and prospects of food science and industry"
Дата публікації: 8-жов-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 8-9 жовтня 2015 р.
8-9 October 2015
УДК: 636.00
Діапазон сторінок: 124-125
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6481
Власник авторського права: © Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://agrovektor.by/physical_product/84817-glyuten-kukuruznyy.html
http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-kukuruznogo-glyutena-v-ratsionah-molodnyaka-krupnogo-rogatogo-skota
Перелік літератури: 1 Глютен кукурузный. [Электрон. ресурс] − Режим доступа: http://agrovektor.by/physical_product/84817-glyuten-kukuruznyy.html – дата доступа: 22.03.15.
2 Афанасьев П.И., Шапошников А.А., Калинин Ю.В. и др. Использование кукурузного глютена в рационах молодняка крупного рогатого скота. [Электрон. ресурс] − Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-kukuruznogo-glyutena-v-ratsionah-molodnyaka-krupnogo-rogatogo-skota - дата доступа: 22.07.15.
3 Глютен кукурузный. Технические условия. – М.: Стандартинформ. – 11 с.
4 Классификатор сырья и продукции комбикормового производства Республики Беларусь. – Мн.: ПЧУП «Бизнесофсет», 2010. – 192 с.
References: 1 Hliuten kukuruznyi. [Elektron. resurs] − Access mode: http://agrovektor.by/physical_product/84817-glyuten-kukuruznyy.html – data dostupa: 22.03.15.
2 Afanasev P.I., Shaposhnikov A.A., Kalinin Iu.V. and other Ispolzovanie kukuruznoho hliutena v ratsionakh molodniaka krupnoho rohatoho skota. [Elektron. resurs] − Access mode: http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-kukuruznogo-glyutena-v-ratsionah-molodnyaka-krupnogo-rogatogo-skota - data dostupa: 22.07.15.
3 Hliuten kukuruznyi. Tekhnicheskie usloviia. – M.: Standartinform. – 11 p.
4 Klassifikator syria i produktsii kombikormovoho proizvodstva Respubliki Belarus. – Mn.: PChUP "Biznesofset", 2010. – 192 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ (2015)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.