Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6474

Назва: Використання роботів-маніпуляторів в харчовій індустрії
Інші назви: Robotic arm use in the food industry
Автори: Амбарцумянц, Р.
Орлова, С.
Ambartsumyants, R.
Orlova, S.
Приналежність: Одеська національна академія харчових технологій, Україна
Бібліографічний опис: Амбарцумянц Р. Використання роботів-маніпуляторів в харчовій індустрії / Р. Амбарцумянц, С. Орлова // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“, 8-9 жовтня 2015 р. — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 111-112. — (Секція харчова хімія і біотехнологія).
Bibliographic description: Ambartsumyants R., Orlova S. (2015) Vykorystannia robotiv-manipuliatoriv v kharchovii industrii [Robotic arm use in the food industry]. Book of abstracts International scientific and technical conference "State and prospects of food science and industry" (Tern., 8-9 October 2015), pp. 111-112 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“
Book of abstracts International scientific and technical conference "State and prospects of food science and industry"
Дата публікації: 8-жов-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 8-9 жовтня 2015 р.
8-9 October 2015
УДК: 519.7 1
621.01
Діапазон сторінок: 111-112
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6474
Власник авторського права: © Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015
Перелік літератури: 1. Бурдаков С.Ф. Проектирование манипуляторов промышленных роботов и роботизированных комплексов // С.Ф. Бурдаков, В.А. Дьяченко, А.Н. Тимофеев. – М.: Высш.шк., 1986. – 264 с.
2. Козырев Ю.Г. Промышленные роботы: справочник. М.: Машиностроение, 1988. 391 с.
3. Орлова С.С. Можливість використання роботів (маніпуляторів) для виконання вантажопідйомних складських робіт // Зб. наук. праць молодих вчених, аспірантів та студентів ОНАХТ. 2011. Т.1. С. 93-95.
4. Яглінський В.П. Моделювання динамічних процесів роботизованого виробництва / В.П. Яглінський, Д.В. Іоргачов. Одеса: Астропринт, 2004. 232 с.
References: 1. Burdakov S.F. Proektirovanie manipuliatorov promyshlennykh robotov i robotizirovannykh kompleksov, S.F. Burdakov, V.A. Diachenko, A.N. Timofeev. – M.: Vyssh.shk., 1986. – 264 p.
2. Kozyrev Iu.H. Promyshlennye roboty: spravochnik. M.: Mashinostroenie, 1988. 391 p.
3. Orlova S.S. Mozhlyvist vykorystannia robotiv (manipuliatoriv) dlia vykonannia vantazhopidiomnykh skladskykh robit, Zb. nauk. prats molodykh vchenykh, aspirantiv ta studentiv ONAKhT. 2011. V.1. P. 93-95.
4. Yahlinskyi V.P. Modeliuvannia dynamichnykh protsesiv robotyzovanoho vyrobnytstva, V.P. Yahlinskyi, D.V. Iorhachov. Odesa: Astroprynt, 2004. 232 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ (2015)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.