Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6466

Назва: Комплекс обладнання для отримання рослинної олії в малих переробних цехах
Інші назви: Complex of equipment for manufacture of oil in small processing workshops
Автори: Шевчук, Р. С.
Шевчук, В. В.
Сукач, О. М.
Shevchuk, Roman
Shevchuk, Viktor
Sukach, Oleg
Приналежність: Львівський національний аграрний університет
Бібліографічний опис: Шевчук Р. С. Комплекс обладнання для отримання рослинної олії в малих переробних цехах / Р. С. Шевчук, В. В. Шевчук, О. М. Сукач // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“, 8-9 жовтня 2015 р. — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 96-98. — (Секція харчові технології).
Bibliographic description: Shevchuk R., Shevchuk V., Sukach O. (2015) Kompleks obladnannia dlia otrymannia roslynnoi olii v malykh pererobnykh tsekhakh [Complex of equipment for manufacture of oil in small processing workshops]. Book of abstracts International scientific and technical conference "State and prospects of food science and industry" (Tern., 8-9 October 2015), pp. 96-98 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“
Book of abstracts International scientific and technical conference "State and prospects of food science and industry"
Дата публікації: 8-жов-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 8-9 жовтня 2015 р.
8-9 October 2015
УДК: 665.3.002.5
Діапазон сторінок: 96-98
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6466
Власник авторського права: © Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015
Перелік літератури: 1. Патент №47045 U України, МПК В02В 3/00. Плющилка насіння олійних культур / Р.С. Шевчук, В.В.Шевчук; заявник та патентовласник: Львівський національний аграрний університет. Заявл. 17.08.2009; опубл. 11.01.2010, бюл. №1. – 6 с.
2. Патент №51354 U України, МПК В30В 9/18. Шнековий олійний прес / Р.С. Шевчук, заявник та патентовласник Шевчук Роман Степанович. – Заявл. 04.02.2010; опубл. 12.07.2010, бюл. №13. – 4 с.
3. Шевчук Р.С., Василькевич В.О., Томьюк В.В., Базиляк Л.Я. Шнековый маслоотжимной пресс // Тракторы и сельхозмашины, 2009, №10. –С. 11-12.
References: 1. Patent No 47045 U Ukrainy, MPK V02V 3/00. Pliushchylka nasinnia oliinykh kultur, R.S. Shevchuk, V.V.Shevchuk; zaiavnyk ta patentovlasnyk: Lvivskyi natsionalnyi ahrarnyi universytet. Decl. 17.08.2009; Publ. 11.01.2010, Bull. No 1. – 6 p.
2. Patent No 51354 U Ukrainy, MPK V30V 9/18. Shnekovyi oliinyi pres, R.S. Shevchuk, zaiavnyk ta patentovlasnyk Shevchuk Roman Stepanovych. – Decl. 04.02.2010; Publ. 12.07.2010, Bull. No 13. – 4 p.
3. Shevchuk R.S., Vasilkevich V.O., Tomiuk V.V., Baziliak L.Ia. Shnekovyi maslootzhimnoi press, Traktory i selkhozmashiny, 2009, No 10. –P. 11-12.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ (2015)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.