Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6452

Назва: Вивченняможливості використання екструдованого кукурудзяного борошна в технології безглютенового бісквітного напівфабрикату
Інші назви: Study of use extruded corn flour in gluten-free biscuit semifinished technology
Автори: Юкало, Володимир
Лісовська, Тетяна Олегівна
Кушнірук, Наталія
Джур, Ярослава
Yukalo, Vladimir
Lisovskaya, Tatiana
Kushniruk, Natalia
Dzhur, Jaroslava
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Вивченняможливості використання екструдованого кукурудзяного борошна в технології безглютенового бісквітного напівфабрикату / Володимир Юкало, Тетяна Лісовська, Наталія Кушнірук, Ярослава Джур // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“, 8-9 жовтня 2015 р. — Т. : ТНТУ, 2015 — С. 71-72. — (Секція харчові технології).
Bibliographic description: Yukalo V., Lisovskaya T., Kushniruk N., Dzhur J. (2015) Vyvchenniamozhlyvosti vykorystannia ekstrudovanoho kukurudzianoho boroshna v tekhnolohii bezghliutenovoho biskvitnoho napivfabrykatu [Study of use extruded corn flour in gluten-free biscuit semifinished technology]. Book of abstracts International scientific and technical conference "State and prospects of food science and industry" (Tern., 8-9 October 2015), pp. 71-72 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“
Book of abstracts International scientific and technical conference "State and prospects of food science and industry"
Дата публікації: 8-жов-2015
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 8-9 жовтня 2015 р.
8-9 October 2015
УДК: 664.681.2
Діапазон сторінок: 71-72
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6452
Власник авторського права: © Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015
Перелік літератури: 1. Шнейдер Д.В. Теоретические и практические аспекты создания безглютеновых продуктов питания на основе повышенной биодоступности сырья: автореф. дис…на соискание ученей степени док. техн. наук:05.18.01/ Шнейдер Д.В. – М., 2012. – 52 с.
2. Codex-Alimentarius 1981:118 Codexstandard for Gluten-Free Foods / Joint FAO / WHO Food Standards Programme. – 1983. – 3 p.
3. Дробот В.І. Лабораторний практикум з технології хлібопекарського та макаронного виробництв: навч. посіб. / В.I. Дробот. - К.: Руслана. – 2006 – с.
References: 1. Shneider D.V. Teoreticheskie i prakticheskie aspekty sozdaniia bezhliutenovykh produktov pitaniia na osnove povyshennoi biodostupnosti syria: avtoref. dis…na soiskanie uchenei stepeni dok. tekhn. nauk:05.18.01/ Shneider D.V. – M., 2012. – 52 p.
2. Codex-Alimentarius 1981:118 Codexstandard for Gluten-Free Foods, Joint FAO, WHO Food Standards Programme. – 1983. – 3 p.
3. Drobot V.I. Laboratornyi praktykum z tekhnolohii khlibopekarskoho ta makaronnoho vyrobnytstv: tutorial, V.I. Drobot. - K.: Ruslana. – 2006 – s.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Міжнародна науково-технічна конференція „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“ (2015)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.