Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6190

Title: Аналіз резонансного інвертора з параметричним підтриманням потужності в навантаженні
Authors: Паламар, Михайло Іванович
Лупенко, Анатолій Миколайович
Bibliographic description (International): Лупенко А. Аналіз резонансного інвертора з параметричним підтриманням потужності в навантаженні [Текст] / А.М. Лупенко, М.І. Паламар // Вісник ТНТУ — Тернопіль : ТНТУ, 2015. — Том 79. — № 3(79). — С. 156-165.
Issue Date: 28-Nov-2015
UDC: 621.327
Keywords: високочастотне живлення
резонансний інвертор напруги
змінне навантаження
мінімальне відхилення потужності
Abstract: Проаналізовано роботу високочастотного резонансного інвертора напруги, який працює в режимі джерела потужності та виконаний за розімкненою структурою. Встановлено аналітичні зв`язки між відхиленнями потужності в навантаженні та діапазоном зміни опору навантаження і параметрами резонансного інвертора. При зміні опору навантаження від мінімуму до максимуму крива залежності потужності інвертора від добротності його коливального контура починається з точки мінімальної потужності, проходить точку номінальної потужності, досягає макимальної потужності і, нарешті, точки кінцевої потужності. При цьому за рахунок відповідного вибору параметрів коливального контура кінцева потужність дорівнює початковій (мінімальній) потужності, а максимальне додатне відхилення потужності дорівнює максимальному від’ємному відхиленню від її номінального значення. Запропонована методика розрахунку параметрів інвертора. Показано, що при зміні опору навантаження в два рази відхилення потужності в навантаженні може становити 4% від номінального значення.Результати розрахунку мають малу розбіжність з результатами моделювання
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/6190
References (Ukraine): M.K. Kazimierchuk, D. Charkovski. Resonant power converters / Wiley – IEEE Press. 2 edition. – 2011. – 632 p.
F.J. Azcondo. Power-Mode-Controlled Power-Factor-Corrector for Electronic Ballast / F.J. Azcondo, C. Branas, R. Casanueva, S. Bracho // IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 47, No. 4, 2000.- P.796-808
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Palamar_Lupenko.pdf582,92 kBAdobe PDFView/Open
Palamar_Lupenko.djvu208,95 kBDjVuView/Open
Palamar_Lupenko__COVER.png479,24 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools