Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5797

Title: Дослідження системи обліку спожитої електроенергії
Authors: Коцюк, Степан Богданович
Issue Date: 25-Aug-2015
Place of the edition/event: Тернопіль
Keywords: 8.05020201
автоматизоване управління технологічними процесами
Abstract: В даній магістерській кваліфікаційній роботі відповідно до поставленої мети було виконано наступні завдання: 1. Проведено класифікацію та критичний аналіз параметрів і характеристик АЦП витрат електроенергії. 2. Проаналізовано покращення метрологічних характеристик АЦПЕ шляхом удосконалення їх вузлів і застосування структурних методів корекції похибок. 3. Проведено аналіз принципів побудови, розробка та дослідження основних вузлів АЦПЕ підвищеної точності та швидкодії. 4. Отримання аналітичних виразів для характеристик перетворення та оцінки похибок розроблених АЦПЕ та їх окремих вузлів. 5. Розроблення та дослідження макетних зразків АЦПЕ підвищеної точності. Об’єкт дослідження – процес аналого-цифрового перетворення інформації про стан фізичних об’єктів. Предмет дослідження – засоби аналого-цифрового перетворення витрат електроенергії з підвищеною точністю і спрощеною реалізацією. У роботі використовувалися методи теорії лінійних електричних кіл для дослідження властивостей і визначення характеристик перетворення АЦПЕ, узагальнений матричний метод для аналізу основних вузлів АЦПЕ, методи систем керування для підвищення точності аналогових перемножувачів і швидкодії компенсаційних інтегруючих перетворювачів напруга-частота, теорії похибок для оцінки похибок АЦПЕ.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5797
References (Ukraine): 1. Алексеев Л.П., Войшвило Г.В. Операционные усилители и их применение – М.: Радио и связь, 1989 – 120 с.
2. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника. Учебное пособие для приборостроительных спец. вузов. – М.: Высшая школа, 1991 – 662 с.
3. Духанин Ю.А., Акулин Д.Ф. Техника безопасности и противопожарная техника в машиностроении. Учеб. Пособие для техникумов. Изд 2-е, переработ. и доп. М.: “Машиностроение”, 1973 – 340 с.
4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з організації і планування приладобудівного виробництва та організаційно-економічної частини дипломних проектів конструкторського характеру. – Тернопіль, ТДТУ імені І. Пулюя, 2011 – 40 с.
5. Методичні вказівки по розрахунку технологічності. – Тернопіль, ТДТУ імені І. Пулюя, 2010 – 40 с.
6. Парфёнов Е.М. Проектирование конструкций РЕА. – М.: Радио и связь, 1989 – 257 с.
7. Разработка и оформление конструкторской документации радиоелектронной апаратуры. Справочник, под ред. Э.П. Романычевой – М.: Радио и связь, 1989 – 448 с.
8. Резисторы, конденсаторы, трансформаторы, дросели, комутационные устройства РЕА. – Минск. Беларусь, 1994 – 591 с.
Content type: Article
Appears in Collections:8.05020201 — автоматизоване управління технологічними процесами

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat.pdf321,85 kBAdobe PDFView/Open
avtoreferat.djvu328,47 kBDjVuView/Open
avtoreferat__COVER.png315,13 kBimage/pngView/Open
avtoreferat.odt358,98 kBOpenDocument TextView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools