Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5777

Title: Психологічні особливості студентів до самореалізації в професійній діяльності
Authors: Ястреба, Віталія Іванівна
Bibliographic description (Ukraine): Ястреба В.І. Психологічні особливості студентів до самореалізації в професійній діяльності. Дипломна робота магістра за спеціальністю „8.03010201 — психологія“/ Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. — Тернопіль: ТНТУ, 2015. — 125 с.
Bibliographic description (International): Yastreba V. I. Psychological peculiarities of students of self-realization in professional activity. Thesis of master's degree on specialty "8.03010201 — psychology"/ Ternopil national technical University named after Ivan Pul'uj. — Ternopil: TNTU, 2015. — 125 p.
Issue Date: 26-Aug-2015
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 159/9
Keywords: самореалізація
особистісна готовність
«Я-концепція»
професійна діяльність
мотивація
Abstract: Дипломна робота присвячена проблемі психологічних особливостей студентів до самореалізації в професійній діяльності. Визначено, що готовність досліджується як певний стан свідомості, психіки, функціональних систем в ситуації відповідальних дій або підготовки до них. Готовність визначається як можливість суб’єкта діяти на досить високому рівні, подальшого професійного вдосконалення і підвищення кваліфікації. Особистісну готовність до професійної діяльності ми будемо розуміти як рівень сформованості в особистості майбутнього фахівця ряду професійно-важливих якостей особистості, які забезпечують можливість ефективно здійснювати професійну діяльність. Формування психологічної готовності до професійної діяльності – це розвиток, становлення необхідних ставлень, установок, досвіду, майстерності, які дають можливість людині усвідомлено здійснювати професійну діяльність. Самореалізація розглядається як спеціально організована суб’єктом діяльність, метою якої є втілення ним свого суб’єктивно відчутного призначення, а також результат цієї діяльності, що тісно пов’язана із саморозвитком та самоствердженням особистості.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5777
Content type: Thesis
Appears in Collections:8.03010201 — психологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anotacija.djvu70,81 kBDjVuView/Open
Anotacija.pdfМагістерська робота11,82 kBAdobe PDFView/Open
Anotacija__COVER.png232,16 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools