Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5715

Title: Організація та шляхи вдосконалення формування і використання фінансових результатів господарської діяльності ТОВ «Стар»)
Other Titles: Organization and ways of improvement of formation and usage of financial results of economic activity of LLC "Star"
Authors: Борисевич, О.В.
Issue Date: 2-Jul-2015
Date of entry: 2-Jul-2015
Publisher: Тернопіль
Keywords: 8.03050801
фінанси і кредит
фінансовий результат
прибуток
фінансовий стан
фінансова стійкість
ліквідність
Abstract: Магістерська робота присвячена дослідженню економічної сутності фінансового результату та його функцій, впливу факторів на формування прибутку в сучасних умовах. Особливу увагу зосереджено на аналізі прибутковості підприємства, розраховано абсолютні та відносні показники прибутковості діяльності досліджуваного підприємства. На основі здійсненого аналізу виявлено резерви збільшення прибутку ТОВ «Стар».
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5715
Content type: Other
Appears in Collections:8.03050801 — фінанси і кредит

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borisevich_ukr.pdf170,81 kBAdobe PDFView/Open
Borisevich_rus.pdf169,28 kBAdobe PDFView/Open
Borisevich_eng.pdf80,41 kBAdobe PDFView/Open
Borisevich_ukr__COVER.png137,69 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools